Dėl Opus Dei išimtinai dvasinio pobūdžio misijos

Reaguodamas į netikslus teiginius kai kuriose Lietuvos žiniasklaidos priemonėse, Prelatūros informacijos biuras Lietuvoje pateikia patikslinimus.

OPUS DEI INFORMACIJOS BIURO LIETUVOJE PAREIŠKIMAS

Reaguodamas į netikslus teiginius apie Opus Dei prelatūrą, pasirodžiusius pastaruoju metu kai kuriose Lietuvos žiniasklaidos priemonėse, Prelatūros informacijos biuras Lietuvoje pateikia šiuos patikslinimus ir pastabas:

Opus Dei yra Katalikų Bažnyčios institucija, kurios misija yra išimtinai dvasinio pobūdžio ir kurios veikla yra vieša ir atvira. Opus Dei steigėją Chosemariją Eskrivą (Josemaria Escriva) popiežius Jonas Paulius II paskelbė šventuoju. Opus Dei tik teikia dvasinį ugdymą savo nariams bei kitiems to pageidaujantiems ir tuo būdu padeda gyventi tikėjimą atitinkantį kasdienį gyvenimą. Konkrečios priemonės tai pasiekti yra paskaitos apie Katalikų Bažnyčios mokymą tikėjimo bei moralės klausimais, teologijos ir filosofijos kursai, rekolekcijos, asmeninis dvasinis palydėjimas to prašantiems. Primygtinai pabrėžiame, kad Opus Dei nesikiša į profesinius ar kitokio pobūdžio asmeninius reikalus tų žmonių, kurie dalyvauja organizacijos veikloje.

Opus Dei yra atvira visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų gabumų, socialinės padėties ar kitų aplinkybių. Veikloje dalyvauja įvairaus amžiaus, profesijų, šeimyninės padėties, skirtingų tautybių moterys ir vyrai. Pamatinis Opus Dei siekis yra skleisti žinią apie visuotinį pašaukimą į šventumą, t. y. kad kiekvienas žmogus yra pašauktas siekti šventumo, nesvarbu, kaip visuomenė vertina jo užimamas pareigas ir socialinę padėtį.

Lietuvoje Opus Dei veikia nuo 1994 metų, palaikoma Lietuvos vyskupų. Prelatūros ir jos narių iniciatyva jau atsirado jaunimo klubai ir studijų centrai Vilniuje ir Kaune, studenčių rezidencija Vilniuje, rekolekcijų namai šalia Kaišiadorių. Informacija apie jų veiklą prieinama ir internete, pvz., www.liepkiemis.lt, www.vilneles.lt, www.strevadvaris.lt. Informacija apie pačią „Opus Dei“ pateikiama interneto puslapyje www.opusdei.lt.

Apgailestaujame, kad dėl mums nežinomų priežasčių kartais bandoma suteršti šios Katalikų Bažnyčios institucijos reputaciją, reportažuose tendencingai pabrėžiant neva įtartinus organizacijos bruožus. Visus panašius įtarimus kompetentingos institucijos ir asmenys daug kartų ir viešai atmetė kaip nepagrįstus ir šmeižikiškus. Nėra jokio pagrindo laikyti Opus Dei ar narystės joje slapta. Prelatūra veikia su Katalikų Bažnyčios žinia ir pritarimu, informacija apie jos veiklą yra viešai prieinama ir lengvai surandama. Tuo tarpu Prelatūrai priklausantys asmenys to niekada nuo niekieno neslepia. Taip pat griežtai atmetame kaip absurdiškus teiginius, esą Opus Dei yra terpė, kur įtakingi asmenys tariasi dėl politinių ar verslo klausimų ir padeda vieni kitiems patenkinti asmeninius interesus. Tai neatitinka tikrovės.

Mielai kviečiame žiniasklaidos atstovus, norinčius daugiau sužinoti apie Opus Dei prigimtį, tikslus bei veiklą, kreiptis į Prelatūros informacijos biurą.

Bryan Bradley, Opus Dei informacijos biuro Lietuvoje vadovas

Jogailos g. 7-11, LT-01116 Vilnius

8-679-29635; vilnius@opusdei.org

www.opusdei.lt