3 Straipsniss

Kvietimas dalyvauti Šv. Mišiose Opus Dei steigėjo šventės proga

Šv. Chosemarijos liturginio minėjimo proga, kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose Vilniuje (birželio 22 d.) ir Kaune (birželio 26 d.).

Opus Dei Lietuvoje

Informaciniai duomenys apie Opus Dei (2020)

Informaciniai duomenys apie Opus Dei prelatūrą – tai Opus Dei informacijos biuro leidinys, skirtas komunikacijos profesionalams. Čia glaustai ir schematiškai apibūdinama šios Katalikų Bažnyčios prelatūros prigimtis, istorija bei organizacija.

Spaudai

Dėl Opus Dei išimtinai dvasinio pobūdžio misijos

Reaguodamas į netikslus teiginius kai kuriose Lietuvos žiniasklaidos priemonėse, Prelatūros informacijos biuras Lietuvoje pateikia patikslinimus.

Pranešimai spaudai