Dėl „Diena Media News“ leidinių publikacijų apie “Opus Dei”

Kreipimasis dėl netikslumų ir tendencingų teiginių straipsnyje apie „Opus Dei“, kurį 2011 m. vasario 5 d. publikavo dienraščiai „Vilniaus diena“, „Kauno diena“ ir „Klaipėda“

Remigijui Jurgelaičiui, vyriausiajam redaktoriui

UAB "Diena Media News",

Labdarių g. 8,

LT-01120, Vilnius.

Dėl „Diena Media News“ leidinių publikacijų apie “Opus Dei”

Atsižvelgdamas į netikslumus ir tendencingus teiginius straipsnyje apie „Opus Dei“, kurį 2011 m. vasario 5 d. publikavo dienraščiai „Vilniaus diena“, „Kauno diena“ ir „Klaipėda“ bei – sutrumpintą ir su skirtingomis antraštėmis – tų pačių leidinių interneto portalai, „Opus Dei“ informacijos biuras Lietuvoje pateikia šiuos patikslinimus ir pastabas: 

1. Straipsnio antraštės, tekstas ir iliustracijos tendencingai pabrėžia tariamai įtartinus organizacijos bruožus, nors tokius įtarimus kompetentingos institucijos ir asmenys daug kartų ir viešai atmetė kaip nepagrįstus ir šmeižikiškus. Kaip pavyzdį galima minėti Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko, arkivyskupo S. Tamkevičiaus kalbą, pasakytą Lietuvos Respublikos Seime 2010 m. sausio 13 d., kai pasmerkė panašaus pobūdžio reportažą tuo metu kitame šalies dienraštyje ir apibūdino „Opus Dei“ kaip „Katalikų Bažnyčios instituciją, tolygi bet kuriai vyskupijai.“ Apgailestaujame, kad dėl mums nežinomų tikslų neatsisakyta tokių bandymų suteršti šios Katalikų Bažnyčios institucijos reputaciją. 

2. Straipsnis klaidingai identifikuoja „Opus Dei“ steigėja. Tai – šventasis Chosemarija Eskriva (Josemaria Escriva), kurį Popiežius Jonas Paulius II kanonizavo 2002 metais, pramindamas jį „kasdienybės šventuoju“. Jonas Paulius II teigė, jog įkurdamas „Opus Dei“ 1928 metais, šventasis Chosemarija buvo „Dievo įkvėptas“. Neseniai išleistame dokumente Verbum Domini apie Biblijos svarbą krikščionių gyvenime, Popiežius Benediktas XVI mini šventąjį Chosemariją tarp tų šventųjų, kurių įžvalgos į Šventąjį Raštą labai praturtino Bažnyčią. 

3. Teiginys, esą „išsamesnio paaiškinimo, kas yra asmeninė prelatūra, dienraščio žurnalistei nepavyko gauti“ neatitinka tikrovės. „Opus Dei“ informacijos biuras pateikė šiai žurnalistei gana išsamų raštišką paaiškinimą apie šį klausimą, kurio deja dienraštis nusprendė nepublikuoti. Taip pat apgailestaujame, kad leidinių interneto portalų redaktoriai nusprendė publikuoti straipsnį ir be kitų „Opus Dei“ atstovo spaudai komentarų (kurie iš dalies buvo publikuoti popierinėse dienraščių versijose). 

Bryan Bradley

„Opus Dei“ informacijos biuro Lietuvoje vadovas

Jogailos g. 7-11, LT-01116, Vilnius.

Mob +370 679 29635; vilnius@opusdei.org www.opusdei.lt