Bronksas: anapus narkotikų, nusikaltimų ir skurdo

„Narkotikai, nusikaltimai ir skurdas“ – šiais trimis žodžiais dažnas apibūdina Niujorko Bronkso rajoną. Laimei, jaunieji jo gyventojai jau stengiasi kurti savo ateitį.„Crotona“ yra Opus Dei apaštalavimo darbas, kuris jiems padeda.

Niujorko Bronkso rajonas labiausiai garsėja visuomenės ydomis. Jei tikėtume stereotipu, Bronkso gyvenime nėra nieko kito, tik „drugs, crime and poverty“ (narkotikai, nusikaltimai ir skurdas). Bet tikrovė, ačiū Dievui, yra šviesesnė, ir tas matyti plika akimi.

Džonas Deida neneigia, kad jo rajone yra minėtų bėdų, tačiau mano, kad blogio šaknys slypi kitur. Jo nuomone, pagrindinė kliūtis, trukdanti šio rajono jaunimui išsivaduoti iš šio dugno, yra, jo žodžiais, „kultūrinis skurdas“ .

CROTONA: New York (JAV). Socialinis darbas su jaunimu. TIKSLAS: auklėjimas vertybėmis sunkioje padėtyje. Įkūrimo METAI: 1988. PASIEKIA: 240 paaglių per metus

„Dauguma vaikų , – aiškina Džonas, – net nemėgina pagerinti savo padėties, vengia stengtis, ieško vien patogumo, lengviausio kelio.“

Prieš daugelį metų Džonas, dar būdamas paauglys, kaip auklėtinis dalyvavo „Crotona Achievement Center“ rengtose programose. Paskui universitete studijuodamas lingvistiką dirbo savanoriu. „Būdamas „Crotonos“ savanoriu, – prisimena Džonas, – mokiniams dažnai liepdavau balsu skaityti straipsnius iš „The Economist“ ar „Wall Street Journal“, o paskui kartu diskutuodavome, paprastai valstybinėmis ar tarptautinėmis temomis.“

Tokios pratybos lavindavo mokinių dėmesį, gebėjimą suvokti, plėtė žodyną, gerino tartį. „Bet šitaip jie dar ir aptardavo visiems rūpimus klausimus bei pažindavo gerąsias dvasines tiesas, kaip kad savitvardą ir paslaugumą,“ – aiškina Deivas Holzweissas, „Crotonos“ steigėjas ir dabartinis centrą remiančio fondo „South Bronx Educational Foundation“ direktorius.

Paversti 10-18 metų jaunuolių gyvenimą turiningu

„Crotonos“ centro, kurį įkūrė keli Opus Dei nariai ir jų draugai, būstinė įsikūrusi Crotona Park North gatvės 843-ojo namo patalpose. Prieš keletą metų dosnaus „UPS“ firmos rėmėjo dėka iki tol gerokai apleistos patalpos buvo suremontuotos. „Crotonos“ veikloje dalyvauja 10-18 metų amžiaus jaunuoliai, šį centrą pasirinkę dėl rimto požiūrio į jų akademinį ir dorinį ugdymą.

„Mes rūpinamės ne tik akademiniu jaunuolių lavinimu, ne tik rengiame ir pasilinksminimų. Mūsų užduotis – padėti jiems augti kaip asmenybėms, būti reikliems sau, paversti savo gyvenimą turiningu, – aiškina „Edis Llullas, „Crotonos“ veiklos koordinatorius. – Norintieji jaunuoliai gali gauti ir krikščioniškąją formaciją, kuri suteikia jėgų gyvenime neapleisti dorybių.“

„Vienu metu, – prisipažįsta „Crotonos“ centro mokinys Kevinas, – mokykloje man reikėjo bendraklasių dėmesio, o ne draugystės. Iš tiesų net nesupratau, kas ta draugystė. Žinojau, jei per pamokas ką nors kvailo iškrėsiu, visi juoksis, todėl krėsdavau kvailystes, kad jausčiausi pripažintas. „Crotonos“ centre patyriau, kad draugystė paremta tiesa, meile ir kito laisvės gerbimu. Kaip tą suvokimą taikau? Pavyzdžiui, dabar stengiuosi suprasti savo draugus ir priimti juos tokius, kokie yra, o netokius, kokius norėčiau juos matyti. Keista, bet kuo labiau juos pažįstu, tuo labiau vertinu jų gerąsias puses.“

Kartais mokytojai yra vieninteliai teigiami pavyzdžiai šių jaunuolių gyvenime. Neretai jie atstoja tėvus: šio rajono šeimyniniai santykiai dažnai būna problemiški. Mokytojai stengiasi jiems įdiegti darnios šeimos sampratą. „Tu nesi vienas , – sako jiems, – esi draugų rate ir didelėje šeimoje. Kad ir ką darytum, turi galvoti apie kitus, turi suvokti, kad gyveni ne vienas, kad visi tavo darbai atsiliepia aplinkiniams.“

„Crotonos“ centre diena prasideda 16 valandą Į „Crotoną“ jaunuoliai ima rinktis nuo ketvirtos valandos dienos ir iškart ima mokytis: ruošia pamokas ir su mokytojais aiškinasi, ko nesupranta. Paskui salone, šiltoje ir patogioje aplinkoje, vyksta bendras pokalbis – puiki proga išmokti klausytis ir su kitais dalytis savo mintimis bei sumanymais.

„Crotonos“ centre, be įprastų užsiėmimų darbo dienomis, vyksta ir ypatinga šeštadieninė veikla. Ji visada plati ir įvairi: pašnekesiai su įvairių sričių specialistais, firmų, laboratorijų lankymas ir t. t. Ne per seniausiai vieno dailės studento padedami, „Crotonos“ mokiniai surengė tapybos parodą.

„Kai kurie į mus žiūri skeptiškai, – sako Holzweissas, – mano, kad pernelyg daug iš jaunuolių reikalaujame. Sako: „Kaip gali tikėtis, kad dešimties metų vaikas skaitys specializuotus straipsnius?“ Ir iškart nutaria, kad nesakome tiesos. Bet juk ir Viešpats galėjo pasakyti: „Šitie žmonės nieko nesupranta, todėl aš jiems paskelbsiu tik kelis neesminius dalykus.“ Bet taip jis nepasielgė – atskleidė mums visą tiesą.“

Jei norite daugiau informacijos ar finansiškai paremti „Crotonos“ centrą, galite kreiptis:

Crotona Center

843 Crotona Park North.

Bronx, New York 10460 (USA)

(718) 861-1426

crotona@sbef.org www.sbef.org