Bendrosios apaštalavimo iniciatyvos

Bendrosios apaštalavimo iniciatyvos - tai tos, kurių imasi Opus Dei nariai sykiu su kitais asmenimis ir už kuriuos prelatūra prisiima moralinę atsakomybę, t.y. atsako už visa, kas susiję su krikščioniška iniciatyvos orientacija.

Navaros universitetas

Bendrosios iniciatyvos - tai vidurinių mokyklų, universitetų, moters ir šeimos centrų, dispanserių neišsivysčiusiuose regionuose ar šalyse, ūkininkų mokyklų, profesinio mokymo institucijų, studentų bendrabučių ir t.t. steigimas bei priežiūra. Keletas pavyzdžių:

• Navaros universitetas, įkurtas 1952 m. Pamplonoje. šiuo metu turi 20 fakultetų. Universiteto teritorijoje yra ir Universitetinė klinika. Universitetui priklauso Aukštoji verslo mokykla (IESE), įsikūrusi Barselonoje. Kitos Opus Dei narių sykiu su kitais asmenimis įsteigtos aukštojo mokslo institucijos: Piuros (Peru), Sabanos (Kolumbija) universitetai ir Azijos bei Ramiojo vandenyno salų universitetas (University of Asia and Pacific) Filipinuose;

• Kiandos koledžas (Kianda College) Nairobyje (Kenija), kai 1961 m. pradėjo savo veiklą, buvo vienintelis šalyje visų rasių moterų mokymo centras. Kadangi šioje šalyje tradiciškai moterims yra mažiau profesinių galimybių, Kiandoje padedama įsigyti profesiją mokinėms, kilusioms daugiausia iš kaimiškos aplinkos. 1993 m. šis koledžas tapo Stratmoro koledžo (Strathmore College) administravimo mokykla. Stratmoro koledžas – švietimo institucija, kurią, be Kiandos ir kitų centrų, sudaro sąskaitybos mokykla ir informacijos technologijos institutas;

• profesinio mokymo centras ELIS, įsikūręs pramoniniame Romos priemiestyje, rengia įvairių specialybių darbininkus. Nemokamą mokslą finansuoja Lacijo regionas ir Italijos užsienio reikalų ministerija, nes centras turi parengęs programą mažiau išsivysčiusių šalių, tokių kaip Albanija, Somalis ir t. t., specialistams rengti;

• Midtauno sporto ir kultūros centras (Midtown Sports and Cultural Center) įkurtas Čikagoje, kvartale, kur gyvena įvairių rasių žmonės, daug jaunimo. Midtaunas siūlo mokslinio, dorovinio, dvasinio ir sportinio lavinimosi programas, kad būtų atsverta neigiama socialinės aplinkos įtaka. 95 % šio centro mokinių baigia vidurinį mokslą ir 60 % įstoja į universitetus;

• Popiežiškasis Šventojo Kryžiaus universitetas, universitetinė bažnytinių studijų institucija, įsteigta Šventojo Sosto. Išsipildė senas Opus Dei įsteigėjo noras, kad Opus Dei Romoje rūpintųsi universitetu, kuriame būtų tyrinėjami ir dėstomi bažnytiniai mokslai. Šio universiteto Teologijos, Kanonų teisės ir Filosofijos fakultetuose studijuoja per 600 žmonių iš daugelio pasaulio šalių;

• Toši (Toshi) centras į vakarus nuo Mechiko miesto, įsikūręs kaimo vietovėje, kur gyvena otomi ir mazahua tautybių čiabuviai. Be viso kito, organizuoja vadybos kursus, kuriuos baigusios regiono moterys gali užimti valstybines pareigas ar gauti darbą aplinkinių miestų įstaigose.

Bendrosios apaštalavimo iniciatyvos įgyvendinamos laikantis įprastinės teisinės ir mokesčių mokėjimo tvarkos, numatytos toje šalyje panašioms civilinėms institucijoms. Kaip jau sakyta, jų vadyba tenka juos įsteigusiems asmenims, ne Opus Dei. Organizuojančios įstaigos visiškai atsakingos už organizacinius, ekonominius ir t. t. Šių institucijų veiklos aspektus ir yra pastatų bei įrangos savininkės.

Kiekviena iniciatyva finansuojama taip, kaip ir bet kuri kita tos pačios rūšies veikla: pinigais, mokamais už pastatų bei įrangos naudojimą, įvairia parama, aukomis ir t. t. Dažnai bendrosios apaštalavimo iniciatyvos yra nuostolingos, būtent dėl to, kad jos siekia ne pasipelnyti, o patenkinti socialinius poreikius. Dėl šios priežasties jos paprastai gauna valstybės bei privačių fondų ar įstaigų paramą. Kitas finansavimo šaltinis - tikinčiųjų, priklausančių Opus Dei, Opus Dei rėmėjų ir kitų asmenų aukos.