Kristlik elu

Jeesuse pale

„Et ma otsiksin Sinu palet, et ma võiksin õppida seda leidma ja teistele näitama. Et ma võiksin teada, kuidas leida Sind oma elu tavalistes sündmustes.”

Kõndides Kristuse poole

Jumalale lähenemiseks peame me võtma riske; me peame kaotama hirmu tormide ees ja olema valmis oma elu kaalule panema.

Pastoraalkirjad

Prelaadi sõnum (14. juuni)

Prelaat tuletab meile meelde, et selle kuu pühad ja suurpühad kutsuvad meid üles jagama rõõmu.

Mu armsad: hoidku Jeesus mu poegi ja tütreid!

Käes oleval juunikuul tähistame meie usus kesksel kohal olevaid pühasid ja suurpühasid: alustades 2. juunist, Issanda Taevasseminemisest ja lõpetades 29. juuni, Peetruse ja Pauluse suurpühaga. Iga üks neist annab oma eripäraste joontega meile võimaluse tugevdada jumalatänuTema ülirohke armastuse eest. Seepärast kutsuvad need pühad meid üles jagama rõõmu, muuhulgas ühise perekonnaelu nautimise läbi, seda nii Opus Dei keskustes kui ka assotsieerunud- ja supernumeraaridest ...

E-raamatud

  • Tasuta e-raamat: “New Mediterraneans”
  • “Letters to a Saint”
  • E-raamat: "The Time of God's Presence"
  • Tasuta E-raamat “God’s Tenderness: Reflections on His Mercy”

Newsletter

If you wish to subscribe to our newsletter please specify your email address.

We only use your email address to send you our newsletter and in accordance with our privacy policy. You can unsubscribe at any time.

Privacy policy and cookies