Kristlik elu

Jeesuse pale

„Et ma otsiksin Sinu palet, et ma võiksin õppida seda leidma ja teistele näitama. Et ma võiksin teada, kuidas leida Sind oma elu tavalistes sündmustes.”

Kõndides Kristuse poole

Jumalale lähenemiseks peame me võtma riske; me peame kaotama hirmu tormide ees ja olema valmis oma elu kaalule panema.

Pastoraalkirjad

Prelaadi sõnum (14. veebruar)

Mons. Fernando Ocáriz rõhutab, et ühtsus, mis on armastuse tagajärg, pole ühetaolisus, vaid osadus

Mu armsad: hoidku Jumal mu poegi ja tütreid!

Minu viimasel reisil Kesk-Ameerika riikidesse oli mul taaskord võimalus kogeda Opus Dei õnnistatud ühtsust. Ärgem lakakem eales üllatumast selle Jumalast tuleneva halastuse üle. Meie Isa ütles kord 1930. aasta 14. veebruarile ja 1943. aasta 14. veebruarile viidates: „See polnud tühja, et Jumal lasi oma kahel headuse tunnistusel langeda samale kuupäevale. (…) Palu Jumalat, et ta õpetaks teidarmastama Opus Dei ühtsust just sellisena, nagu ...

Newsletter

If you wish to subscribe to our newsletter please specify your email address.

We only use your email address to send you our newsletter and in accordance with our privacy policy. You can unsubscribe at any time.

Privacy policy and cookies