Kristlik elu

Jeesuse pale

„Et ma otsiksin Sinu palet, et ma võiksin õppida seda leidma ja teistele näitama. Et ma võiksin teada, kuidas leida Sind oma elu tavalistes sündmustes.”

Kõndides Kristuse poole

Jumalale lähenemiseks peame me võtma riske; me peame kaotama hirmu tormide ees ja olema valmis oma elu kaalule panema.

Pastoraalkirjad

Prelaadi sõnum (4. november)

Prelaat meenutab meile Pühakirjaga, et „meie lootus on taevas“. See on tõde, mille üle peaksime novembrikuu jooksul mõtlema.

Me alustame novembrikuud Kõigi Pühakute Suurpüha tähistamisega ja järgmisel päeval mälestame kõiki lahkunuid. Need pühitsused tuletavad meile meelde, et meie lootus on taevas (vrd Kl 1:5); lootus, mis valgustab meie samme siin maa peal. See ütleb meile, et maailm, milles me elame muudetakse ühel päeval „uueks taevaks ja uueks maaks“ (2Pt 3:13). See ütleb meile ka seda, et me igapäevastel tegevustel on tähendus, mis ulatub kaugemale sellest, mida ...