Kristlik elu

Jeesuse pale

„Et ma otsiksin Sinu palet, et ma võiksin õppida seda leidma ja teistele näitama. Et ma võiksin teada, kuidas leida Sind oma elu tavalistes sündmustes.”

Kõndides Kristuse poole

Jumalale lähenemiseks peame me võtma riske; me peame kaotama hirmu tormide ees ja olema valmis oma elu kaalule panema.

Pastoraalkirjad

Prelaadi sõnum (10. august 2019)

Kanadas viibiv Mons. Ocariz soovitab meil püüda paremini palvetada ning Püha Vaimu abil me palveelu uuendada

Oleme tihti mõtisklenud selle üle, et „peame ikka palvetama ega tohi tüdida“ (Lk 18:1)!

Kui apostlid palusid Jeesust, et ta õpetaks neid palvetama, vastas Issand „Kui te palvetate, siis ütelge: Meie Isa…““ (Lk 11:2). Jeesus ise alustab oma palvet pöördudes Isa poole: tänus ja ülistuses (vrd Mt 11:25-26; Jh 11:41); Viimsel Õhtusöömaajal (vrd Jh 17:5); Ketsemanis (vrd Lk 22:42); ning Ristil (vrd Lk 23 ...

E-raamatud

  • Tasuta e-raamat: “New Mediterraneans”
  • “Letters to a Saint”
  • E-raamat: "The Time of God's Presence"
  • Tasuta E-raamat “God’s Tenderness: Reflections on His Mercy”

Newsletter

We only use your email address to send you our newsletter and in accordance with our privacy policy. You can unsubscribe at any time.

Privacy policy and cookies