Prelaadi sõnum (20. juuli 2022)

Pärast mitmete linnade külastamist toob Opus Dei prelaat välja põhjuse, miks ta on nende päevade jooksul suurt rõõmu kogenud.

Mu armsad, hoidku Jeesus mu poegi ja tütreid!

Teil on juba olnud võimalus teada saada palju üksikasju minu viimastel nädalatel aset leidnud reisi kohta. Nende ridade abil tahaksin lühidalt rääkida ühest paljudest põhjustest, miks ma neil päevil rõõmu tundsin.

Külastades mitmeid erisuguste keelte ja tavadega riike, oli imeline taaskord kogeda ühtsust mitmekesisuses.

Opus Dei ühtsus, mis on osalemine kogu kiriku ühtsuses, põhineb radikaalselt euharistial ja väljendub – peaks väljenduma – eelkõige vennalikkuses. Kui tungivalt manitses püha Josemaría meid: "Armastage üksteist! Armastus, see on mõistmine, siiras mure iga inimese pärast, palve, teenimisvaim. Vajalik avatud ühtsus, mis laieneb apostellikus innukuses.

Kõik see on Jumala kingitus ja ka igaühe vastutus. Ja kuna me kogeme nii sageli oma viletsust, siis palugem pidevalt Neitsi Maarjat, Kauni Armastuse Ema, et me kõik võiksime öelda Issandale: "Sina teed mu südame avaraks" (Ps 119:32).

Ma palun teid ka mind palves saata neil päevil augusti keskel, mil ma viibin teie õdede ja vendade juures Pühal Maal ja mul on rõõm palvetada nendes pühades paikades.

Südamliku õnnistusega

teie isa

Pamplona, 20. juuli 2022