Prelaadi sõnum (24. mai 2022)

Opus Dei prelaat kutsub meid omaks võtma kõiki maailma rõõme ja kannatusi pöördudes Neitsi Maarja eestkostele.

Mu armsad, hoidku Jeesus mu poegi ja tütreid!

Piibli sõnad „Ma annan sinu pärisosaks rahvad, sinu päranduseks maailma ääred (Ps 2:8)" viitavad prohvetlikult Jeesusele Kristusele ja seega temas ja temaga koos igaühele meist. 

Miski maailmas ei ole meile, kristlastele, võõras. Ajendagu see tõelisus meid omaks pidama ja võtma kõiki maailma rõõme ja kannatusi. Juhatagu see meid olema „püsivad palves” ja elama „rõõmsasti lootuses” (Rm 12:12), pöördudes meie ema, Neitsi Maarja eestkostele, eriti maikuus.

Südamliku õnnistusega

teie isa

Fernando

Rooma, 24. mai 2022