Prelaadi sõnum: rahu nimel ühte liidetud palves ja paastumises

Opus Dei prelaat kutsub meid toetama paavst Franciscuse üleskutset saavutada rahu palve ja paastuga.

Mu armsad, hoidku Jeesus mu poegi ja tütreid!

Seistes silmitsi uue sõjaga Euroopas, ühinegem kogu südamest paavsti üleskutsega vastata vägivallale palve ja paastuga. Lisaks 2. märtsil peetavale paastupäevale rahu eest, palvetagem jätkuvalt mitu korda päevas laste usaldusega Jumala poole, et ta kingiks meile rahu anni. Palve ja paastu kogemus toovad meid lähemale inimestele, kes kannatavad raskusi ja häda ning kelle tulevik on ebakindel.

„Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks” (Mt 5:9). On loomulik, et me tunneme end võimetuna muutma ajaloo kulgu. Kuid toetugem palve jõule. Ilma Issandata on kõik pingutused inimeste südame rahustamiseks ebapiisavad. Samal ajal mõelgem, et rahu on pidev ülesanne: selle õndsuse eestvedajateks olemine tähendab rahu teokstegemist ja edendamist meie perekondades, tööl, ühiskondlikus elus, sest Jumal tahab, et igaüks meist oleks oma vendade ja õdede hoidja (vrd 1Ms 4,9).

Pidagem eriliselt püha missa ajal ja oma palves Neitsi Maarja, Rahu Kuninganna poole meeles kõiki neid, kes kannatavad.

Südamliku õnnistusega

teie isa

Rooma, 26. veebruar 2022.