2025 on juubeliaasta

Paavst Franciscus kuulutas neljapäeval, 9. mail 2024 Püha Peetruse basiilikas toimunud tseremoonial pidulikult välja eelseisva juubeliaasta 2025 kogu kirikule, mis algab ametlikult jõululaupäeval.

2025 aasta on juubeliaasta. Paavst andis selleks puhuks välja bulla Spes non confundit (Lootus ei valmista pettumust). Paavsti bullat võib lugeda siit: Spes non confundit (inglise keeles).

Spes non confundit'is teatab paavst Franciscus, et juubeliaasta algab Püha Peetruse basiilika püha ukse avamisega 2024. aasta jõululaupäeval. Paar päeva hiljem, 29. detsembril 2024, avab paavst Rooma katedraali, Püha Johannese Lateraani basiilikas püha ukse. Samal päeval peetakse igas katedraalis üle kogu maailma Missat, mida kohalik piiskop pühitseb juubeliaasta avamise puhul.

"Aasta jooksul," kirjutab paavst Franciscus, "tuleb teha kõik endast olenev, et võimaldada Jumala rahval täiel määral osaleda selle kuulutuses, mis kannab endast lootust, Jumala armu ja nende tõhusust tõendavaid märke". "Iga inimese südames elab lootus kui soov ja ootus tulevast heast, hoolimata sellest, et me ei tea, mida tulevik toob."

Lisaks palus paavst, et kõiki katoliku kirikud kogu maailmas koos preestritega ja usklikega valmistaks ette pihisakramendiks, mis peaks olema kergesti kättesaadav kogu juubeliaasta jooksul kõikides kirikutes.

Püha Isa palvetas ka, et selle püha aasta jooksul kristliku lootuse valgus valgustaks iga meest ja naist kui Jumala armastuse sõnum kandjat, et kirik annaks selle sõnumi kohta ustavalt tunnistust igas maailma osas.

Ta palus ka, et me aitaks vaeseid ja abivajajaid. Märkaks, kus on ligimisel abi vaja, et teda tõesti toetada ja olle ligimisele toeks raskustes.Selleks on hea võimalus seda alustada juubeliaastal, et rohkem märgata ligimesi ja inimesi endi kõrval, kes tõesti abi vajavad.

Juubeliaasta lõpeb kirikutes kogu maailmas 28. detsembril 2025 püha uste sulgemistega, ametlikult püha aasta lõppeb 6. jaanuaril 2026.