Paavsti palveintentsioon aprilliks

Paavst Franciscuse palveintentsioon aprilliks on palvetada naiste rolli eest ühiskonnas.

"Teoreetiliselt oleme kõik nõus, et meestel ja naistel on võrdne inimväärikus. Kuid praktikas see nii ei ole," märkis paavst oma videoläkituses. "Valitsused peavad pühenduma selle diskrimineerimise kaotamisele ja töötama naiste inimõiguste tagamise nimel." Kuigi mõnes riigis on naistel hea juurdepääs haridusele ja tööhõivele ning nad täidavad juhtivaid rolle ettevõtetes ja organisatsioonides, ei ole paljudel ikka veel samad võimalused kui meestel. Tööturul töötab vähem kui iga teine naine maailmas ja naised teenivad 23% vähem kui mehed. Sama kehtib ka hariduse kohta.

Isa Frédéric Fornos S.J., paavsti ülemaailmse palvevõrgustiku rahvusvaheline direktor, mõtiskles selle kuu paavsti palveintentsiooni üle, meenutades, et algusest peale võttis Jeesus naised oma jüngriteks. See oli tolleaegses ühiskonnas uudsus. "Nagu evangeeliumid tunnistavad," rõhutas ta, "oli Jeesuse emal Maarjal silmapaistev koht apostlite seas ja varajases kogukonnas." Ta märkis ka, et Jeesus usaldas oma ülestõusmise kuulutamise missiooni naisele, Maarja Magdaleenale. "Läbi ajaloo", meenutas Fr. Fornos, "on naised andnud oma panuse kiriku vaimsesse dünaamilisusse, tuues eriliselt esile Püha Teresa Avila, Püha Katariina Siena ja Püha Thérèse Lisieux', kes kõik on kirikudoktorid, koos lugematute teiste naispühakutega".