Kutsutud olema pühad

Opus Dei aitab leida Kristust töös, pereelus ja kõigis teistes tavalistes tegevustes.

Kõik ristitud on kutsutud järgima Kristust, kuulutama Evangeeliumi ja seda ellu viima. Opus Dei eesmärk on sellele Katoliku Kiriku evangeelsele missioonile kaasa aidata, edendades kõikide elualade kristlaste hulgas eluviisi, mis oleks kooskõlas usuga ka kõige argisemates olukordades, eriti töö pühitsemise kaudu.

Mõned Opus Dei vaimsuse põhijooned :

Jumala lapseks olemine . ,,Jumala lapseks olemine on Opus Dei vaimu vundament”, kinnitab Opus Dei asutaja. Ristimise läbi saab igast kristlasest Jumala laps. Prelatuuri poolt jagatav kasvatus aitab kristlastes seda elavat Jumala lapseks olemise taju tugevada ja sellele vastavalt käituda: kasvatades usaldust jumalikku ettehooldusesse, lihtsust suhtlemisel Jumala ja teistega, inimeste vahelise vendluse ja inimväärikuse tunnetust, kristlikku armastust maailma ja Jumala loodu vastu, ja õpetades leidma rahu ja rõõmu.

Tavaline elu . ,,Peame end pühitsema maailma kõige materiaalsemate asjade keskel, teenides Jumalat ja kõiki inimesi”, ütleb püha Josemaría. Perekond, abielu, töö – kõik, millega päeva jooksul hõivatud oleme, on head võimalused Jeesusega suhtlemiseks ja Tema eeskuju järgimiseks, püüdes praktiseerida ligimesearmastust, pikameelsust, alandlikkust, töökust, õiglust, rõõmu, ja üldse kõiki inimlikke ja kristlikke väärtusi.

Töö pühitsemine . Töö kaudu pühaduse taotlemine tähendab pingutamist töötada hästi, tehes seda ametialase kohusetunde ja kristliku hoiakuga, st armastusest Jumala vastu ja inimeste teenimise nimel. Nii saab tavalisest tööst kohtumispaik Kristusega.

Palve ja ohverdus . Opus Dei kasvatusvahendid lähtuvad vajadusest süvendada kristlasele omast palve- ja patukahetsuse vaimu. Prelatuuri liikmed osalevad iga päev Pühal Missal, pühendavad aega Evangeeliumi lugemisele, võtavad regulaarselt vastu pihisakramenti ning peavad au sees pühendumust Pühale Neitsile. Samuti püüavad nad Kristuse eeskujul ohverdada teatud väikeseid suretamisi, eriti selliseid, mis teiste elu kergemaks ja meeldivamaks teevad, samuti ka paastudes ja annetades.

Eluühtsus. Opus Dei asutaja rõhutas, et kristlane ei saa ,,elada kaksikelu: esiteks siseelu – suhe Jumalaga; ja teisal, eraldiseisev pere-, töö- ja sotsiaalne elu.” Vastupidi, selgitas püha Josemaría, ,,on vaid üksainus elu, tehtud lihast ja vaimust, ja just selline see peabki olema – ihus ja hinges – püha ja täidetud Jumalast.”

Vabadus. Opus Dei liikmed on samade õiguste ja kohustustega kodanikud, nagu kõik teised. Oma poliitilistes, majanduslikes, kultuurilistes jmt väljendustes tegutsevad nad täiesti sõltumatult ja omal vastutusel, Kirikut või Opus Deid oma otsustesse segamata, ning oma seisukohti usuliselt ainuõigetena esitlemata. See tähendab teiste vabaduse ja eriarvamuse austamist.

Ligimesearmastus. Kes saab tuttavaks Kristusega leiab aarde, mida ei saa jätta jagamata. Kristlased on Jeesuse Kristuse tunnistajad, kes levitavad Tema lootuse sõnumit eeskuju ja sõnaga oma lähedaste, sõprade ja kolleegide hulgas. Opus Dei asutaja kinnitab: ,,Koos oma kaaslaste, sõprade ja kolleegidega ühiste eesmärkide nimel õlg õla kõrval pingutades, võime aidata neil Kristuse juurde jõuda.” See taotlus Kristust tuttavaks teha on lahutamatu soovist meid ümbritseva keskkonna materiaalsete vajaduste ja sotsiaalsete probleemide lahendamisesse panustada.