Paavsti palveintentsioonid maikuuks

Paavst Franciscus avaldas oma maikuu palveintentsiooni, kus ta palub palvetada religioossete meeste ja naiste koolitajate ning seminaristide eest, kes oma palve, kogukonna ja evangeeliumi tunnistamise kaudu annavad tunnistust Jeesusest Kristusest.

Oma videos, milles ta kuulutab oma maikuu palvesoovi, tuletab paavst Franciscus meelde, et iga kutsumus on kui „töötlemata teemant“, mida tuleb igal pool lihvida, töödelda ja vormida. Püha Isa märgib: „Hea preester või õde peab eelkõige olema mees, naine, kes on vormitud, kujundatud Issanda armu poolt“. Need on inimesed, kes on teadlikud omaenda piiratusest ja kes on valmis elama palveelu, pühendunud evangeeliumi tunnistamise elu. Palvetagem kõigi nende eest, kes aitavad inimeste kutsumust arendada Jumalale meelepärasel viisil.