Prelaadi sõnum (12. august 2022)

15. augustil, Neitsi Maarja taevavõtmise suurpühal uuendatakse Opus Dei pühendamist Neitsi Maarja Puhtaimale Südamele. Sel puhul innustab Opus Dei prelaat meid endis alal hoidma apostolaadipüüdlusi ja igatsust pühaduse järele, mis väljendub igapäevases rõõmsas ja lootusrikkas truuduses.

Armsad lapsed, hoidku Jeesus minu poegi ja tütreid!

Nagu igal aastal, nii pühendame me ka tänavu 15. augustil, Neitsi Maarja taevavõtmise suurpühal Opus Dei taas Neitsi Maarja Puhtaimale Südamele, nagu meie Isa tegi esimest korda 1951. aastal Loretos.

Hoidkem endis püha Josemaría eeskujul elavana vankumatut soovi Opus Dei eest hoolt kanda, Kiriku ja kogu inimkonna heaks.

Seepärast kutsun ma teid üles uuendama oma apostolaadipüüdlusi ja igatsust pühaduse järele, vastamaks nõnda Jumala armule. Need pürgimused väljenduvad igapäevases, rõõmsas ja lootusega täidetud truuduses, olenemata meie isiklikest puudustest.

Opus Dei on tõesti meist igaühe kätes. See on ühtaegu nii kingitus Jumalalt kui ka meie endi vastutus. Nagu ma teile mõned kuud tagasi ütlesin, „suudame me muutuvatele aegadele vaatamata Jumala armu abil Opus Deid järjepidevuses edasi kanda, jäädes truuks selle algupärale. See on olemuslik pidevus mineviku, oleviku ja tuleviku vahel, mis on omane elavale reaalsusele.“ (Pastoraalkiri, 19. märts 2022). Uuendagem otsust olla truu ja pöördugem Neitsi Maarja eestkostele.

Palun saatke mind oma palvega reisil Jeruusalemma, mida mõne päeva pärast alustan. Ning palugem üheskoos Püha Isa intentsioonide eest, praegu eriliselt kuu lõpul aset leidva konsistooriumi eest.

Südamliku õnnistusega

teie Isa

Rooma, 12. august 2022. a