Počet článků: 21

Článek blahoslaveného Jana Pavla I. měsíc před jeho zvolením za papeže

V neděli 4. září předsedal papež František v bazilice svatého Petra obřadu blahoslavení Jana Pavla I., Albino Lucianiho. V roce 1978 kardinál Luciani napsal do časopisu Gazzettino di Venezia článek o duchu, který šířil svatý Josemaría: posvěcovat práci a odpovídat na všeobecné povolání ke svatosti každého křesťana.

Z Opus Dei

Staří lidé a předávání víry

Papež hovořil o duchovním odkazu Mojžíše, o „předávání víry“, které se musí uskutečňovat z generaci na generaci. Doporučil položit si otázku: „Jak předáváme víru budoucím generacím? Podáváme radostné svědectví o přítomnosti Boží v našem životě a zároveň si umíme přiznat své chyby?“

Z církve a od papeže

Alberto Michelini: „Je to otázka víry.“

Mnoho lidí se obrací na svatého Josemaríu Escrivá, aby se za ně přimlouval u Boha. Tak se o tom mluví i v tomto videu.

Svatý Josemaría

Žít víru a nestydět se

„Jsi katolík?“ Takovou otázku dostala Alanis od své kamarádky. Dívka z Portorika odpověděla, že ano, ale uvědomila si, že se přitom hodně stydí. Kamarádka ji pozvala na křesťanskou formaci a tak se její postoj změnil: naučila se se svými kamarádkami mluvit o důvodech své víry otevřeně.

Osobní svědectví

Bůh, který nejedná? Zlo a bolest

Proč existuje zlo? Jaký smysl má bolest? Proč Bůh dopouští zlo? To jsou otázky, které si v životě klade občas každý, protože se týkají jednoho z největších tajemství člověka.

Křesťanský život

„Tvou tvář hledám, Hospodine.“ Víra v osobního Boha

Křesťanská víra je víra s Tváří, víra, která nám říká: Nejsi na světě sám… je Někdo, kdo chtěl, abys existoval, kdo ti řekl: Žij!

Křesťanský život

Tichý hlas v duši: Boží ticho

Ticho bývá často „místem“, kde nás Bůh čeká. Chce, abychom místo zvuku vlastního hlasu naslouchali Jemu.

Křesťanský život

Vychovávat ve svobodě

Je-li nám projevována důvěra, motivuje nás to, když však cítíme, že se nám nedůvěřuje, pak nás to ochromuje. Je proto velmi užitečné naučit děti hospodařit se svou svobodou.

Křesťanský život

Téma 29 - Milost a ctnosti

Milost je v nás pramenem díla posvěcení;uzdravuje a pozdvihuje naši přirozenost, uschopňuje nás jednat jako Boží děti.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 32 - Desatero. První přikázání

Náš Pán Ježíš Kristus učil, že chce-li být člověk spasen, musí zachovávat přikázání, které vyjadřují podstatu přirozeného mravního zákona. První přikázání je dvojí: láska k Bohu a láska k bližnímu z lásky k Bohu.

Texty pro křesťanskou formaci