Počet článků: 12

Papežova katecheze: Kde je Boží duch, tam je svoboda

Ve své týdenní katechezi hovořil papež František o jménech, pod kterými je v Bibli zmiňován Duch svatý, a o tom, jak nás osvobozuje a zbavuje pout sobectví.

Z církve a od papeže

Podobenství o plevelu

S nebeským královstvím je to jako s člověkem, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel do pšenice koukol a odešel (Mt 13,24-25).

Texty k rozjímání

Modlitba a sebepoznání jsou základní prvky křesťanské existence

Během středeční katecheze papež František vysvětlil, že kromě modlitby je pro rozlišování důležité, „abychom poznali sami sebe“. Řekl, že abychom poznali svou osobnost nebo ty nejhlubší touhy, „napomáhá uvědomit si“, co chceme a co naši svobodu omezuje.

Z církve a od papeže

Svoboda se uskutečňuje v lásce

Papež František vysvětlil, co znamená svoboda pro křesťana. Řekl, že nespočívá v tom, že dělám to, co se mi „líbí“, pokud to znamená nechat se ovládat „instinkty, pudy a sobeckými žádostmi“. Řekl, že „tato svoboda nás vyprazdňuje“. Vysvětlil, že opravdová svoboda „je vedená láskou a projevuje se službou druhým“.

Z církve a od papeže

Křesťanská svoboda jako kvas všeobecného osvobození

Papež František při generální audienci vysvětlil význam slova „inkulturace“, složitý proces hlásání evangelia jiným národům a kulturám. Řekl, že „toto je opravdový význam inkulturace, že můžeme hlásat Krista Spasitele a zároveň respektovat to dobré a autentické, co v každé kultuře a společnosti existuje, a rovněž bereme do úvahy její neustálý vývoj“.

Z církve a od papeže

Svrchovaně nadpřirozený důvod

Shrnutí zákona 'milovat Boha nadevše a svého bližního jako sám sebe' není jen tak ledajaké nařízení. Láska se nedá vynucovat, Bůh nás pouze zve, abychom se potom, co člověku ukázal svou nekonečnou lásku a starost, s ním na ní podíleli.

Křesťanský život

Vděčnost nás podněcuje k boji

Jaké jsou opravdové důvody jednání křesťana? Co hledáme, když říkáme, že chceme být lepšími? Boj se musí soustředit na Boha, ne na nás, jak zdůrazňuje tento text.

Křesťanský život

Svatý Josemaría obhajoval křesťanský romantismus, který miluje svobodu druhých lidí

Generální vikář Opus Dei, Mariano Fazio, představil 27. listopadu 2018 v Madridu svou knihu 'Poslední romantik'. Dílo vzniklo na základě přání autora splatit dluh z vděčnosti svatému Josemaríovi. Rozvíjí myšlenky interpretující poselství svatosti v obyčejném životě s ohledem na nové výzvy, které stojí před muži a ženami XXI. století.

Zprávy

Vychovávat ve svobodě

Je-li nám projevována důvěra, motivuje nás to, když však cítíme, že se nám nedůvěřuje, pak nás to ochromuje. Je proto velmi užitečné naučit děti hospodařit se svou svobodou.

Křesťanský život

Téma 27 - Svoboda, zákon a svědomí

Bůh si přál lidskou svobodu pro to, aby člověk „svého Stvořitele sám hledal.

Texty pro křesťanskou formaci