Počet článků: 20

Numerářky auxiliar: Domov, který se šíří do celého světa

Numerářky auxiliar: specifické povolání, které posiluje a pečuje o rodinná pouta v Opus Dei.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (IX): Je mé rozhodnutí správné?

„V průběhu rozlišování našeho vlastního povolání nejsme nikdy sami, protože každé povolání se rodí a formuje v Církvi.“

Texty k rozjímání

Komentář k obrazu Povolání svatého Matouše od Caravaggia

Když odtamtud šel Ježíš dál, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním (Mt 9, 9).

Křesťanský život

Něco velkého, a ať je to láska (XII): Plody rodící se z věrnosti

Vědět s jistotou, že jsme stále v Boží přítomnosti, v nás živí naději. Z té pak jako prameny vyvěrají a stékají radost a pokoj, které činí plodnými naše životy a životy těch, kteří jsou nám nablízku.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať´ je to láska (XI): S Kristem na cestě k plnosti lásky

„Cesta se dá definovat jedním slovem: milovat (...), mít velké srdce, cítit, odpouštět a chápat starosti druhých – s Kristem se vydávat za všechny duše“ (sv. Josemaría).

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (X): Jsme apoštolové!

Pro křesťana není apoštolát pouze „úkolem“ nebo aktivitou zabírající určitý počet hodin denně. Je to potřeba, která tryská ze srdce, a stává se ztělesněním „jednoho těla, jednoho ducha v Kristu“.

Texty k rozjímání

Také v mém případě to bylo něco osobního mezi Bohem a mnou

Andreji Matisovi je 31 let a už několik let je věřícím Opus Dei. Vystudoval hru na housle. Housle však pověsil na hřebík a odešel do Říma studovat teologii. Bude prvním Slovákem z prelatury Opus Dei, který bude vysvěcen na jáhna. V rozhovoru vysvětluje, jak objevil své povolání.

Osobní svědectví

Něco velkého, a ať je to láska (VIII): Otcem a matkou víc než kdy jindy

Poslání rodičů nespočívá jen v přijetí dětí, které jim Bůh pošle: trvá po celý život a jeho horizontem je nebe.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (VI): Kdo za své přátele položí svůj život

Tajemství svobodného srdce: vzdát se pozemské lásky, aby svět mohl být naplněn světlem Boží Lásky.

Texty k rozjímání

Něco velkého, a ať je to láska (V): Ať hudba zní

Povolání do Opus Dei je voláním k interpretaci Boží partitury, k hraní Boží hudby, jejichž variací je tolik, kolik je lidí.

Texty k rozjímání