Něco velkého, a ať je to láska. e-book - série článků o křesťanském povolání

Svatý Josemaría vzpomínal, že když mu ještě nebylo ani šestnáct let, objevil, že ho jeho srdce žádalo o „něco velkého, a ať je to láska“. Série článků o křesťanském povolání ve formě elektronické knihy nám může pomoci v tomto hledání, nacházení a věrnosti.

„Kdo jsem já?“ je důležitá otázka. Ale daleko důležitější, jak nám říká papež František, je otázka jiná: „Pro koho jsem já?“ Naše identita je zakořeněna v tom, co jsme obdrželi, ale svou podobu získává především z lásky, které zasvěcujeme svůj život. Tím, že milujeme Boha, že se jím necháváme milovat, že tuto lásku dáváme druhým… objevujeme, kdo jsme. Série článků v této knize, kterou napsali kněží pracující s mladými lidmi, má být pomocníkem při tomto objevování. S prvními Ježíšovými učedníky, s učením papeže, svatých, svatého Josemaríi můžeme proniknout do této věčné skutečnosti: Bůh nás volá; „pro každého z nás má plán: svatost“.

Svatý Josemaría vzpomínal, jak v pouhých šestnácti letech zjistil, že jeho srdce ho prosí o „něco velkého, a ať je to láska. Kéž bychom i my dokázali opakovaně objevit – protože láska je vždy mladá, vždy překvapuje – něco velkého, a ať je to láska.


Knížku je možné stáhnout v elektronickém formátu:

Kindle KFX ► Něco velkého, a ať je to láska

             ePub ► Něco velkého, a ať je to láska

              PDF ► Něco velkého, a ať je to láska