Počet článků: 25

Téma 40 - Modlitba

Modlitba je nezbytná pro duchovní život: je jako dýchání, které umožňuje, aby se rozvíjel duchovní život. V modlitbě se obnovuje víra v přítomnost Boha a v jeho lásku.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 19 - ​Svátost eucharistie (I)

Eucharistie je památka Kristovy velikonoční oběti, zpřítomnění a svátostné obětování jeho jediné oběti v liturgii církve.

Texty pro křesťanskou formaci

Vychovávat pro život

„Chtít pro děti dobro znamená umožnit jim dosáhnout sebekontroly: učinit z nich svobodné osoby.“ Další text z řady „Články o rodině“.

Křesťanský život

Jak pěstovat vnitřní svět v digitální době

Volání, zprávy, twíty, oznámení… telefony a počítače změnily náš přístup k realitě. Jak docílit toho, aby nám v našem běžném životě pomáhaly ve službě Bohu a druhým?

Křesťanský život

Modlitba ke svatému Josemaríovi

Křesťané vždy prosili svaté, aby se za ně u Boha přimlouvali.

Pobožnosti a milosti

Modlitba v rodině

Na generální audienci č. 100 mluvil papež František o modlitbě. Vysvětlil, že právě v rodině se člověk naučí modlit a prosit o dary Ducha svatého. Řekl, že uvažovat nad evengeliem v rodině je jako chutný chléb, který živí srdce, a žádal rodiče, aby naučili děti dělat znamení kříže.

Z církve a od papeže

Modlitba

Modlitba pro soukromou pobožnost

José Luis Múzquiz

Bydlení pro mou rodinu

Byli jsme spolu tři a půl roku, když jsme se dozvěděli, že čekáme třetí dítě.

Vyslyšené prosby

Modlitba k donu Álvarovi del Portillo

Álvaro del Portillo, první nástupce zakladatele Opus Dei

Álvaro del Portillo

Když pomáháme, bude i nám pomoženo

Spolupráce na apoštolské práci prelatury těch, kdo nepatří do Opus Dei, může nabývat různých forem.

Spolupracovníci