Počet článků: 4

Končí Mimořádný generální kongres Opus Dei

274 věřících Opus Dei se v Římě sešlo s Mons. Fernandem Ocárizem a s jeho vikáři, aby upravili stanovy prelatury podle motu proprio „Ad charisma tuendum“. Závěry se předloží následně Dikasteriu pro klérus, subjektu Svatého stolce, do jehož kompetence osobní prelatury spadají.

Z Opus Dei

Začal Mimořádný generální kongres Opus Dei

Od 12. do 16. dubna se schází v Římě 274 věřících Opus Dei s prelátem a jeho vikáři, aby se zamysleli nad stanovami prelatury a upravili je ve smyslu motu proprio „Ad charisma Tuendum“. V tomto apoštolském listě papež František požádal o obnovu některých bodů dokumentu, jež definují poslání a regulují život prelatury.

Z Opus Dei

Poselství preláta (30. března 2023)

Prelát Opus Dei děkuje za modlitby za přípravu Mimořádného generálního kongresu a informuje o některých aspektech jeho organizace.

Pastýřské listy

Motu proprio „Ad charisma tuendum“: otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi připravené Informační kanceláří Opus Dei u příležitosti motu propio „Ad charisma tuendum“

Z církve a od papeže