Počet článků: 95

Poselství preláta: Modlitbou a postem za mír v jednotě

Prelát Opus Dei nás zve, abychom se modlitbou a postem za mír připojili k výzvě papeže Františka.

Pastýřské listy

Poselství preláta (14. února 2022)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom se opětovně modlili za projekt územní reorganizace regionů a za nové apoštolské podněty a také děkovali za výročí, která si budeme připomínat 14. února.

Pastýřské listy

Poselství preláta (18. ledna 2022)

Od 18. do 25. ledna se celá církev modlí za jednotu křesťanů. V poselství prosí prelát Opus Dei o modlitby na tento úmysl.

Pastýřské listy

Blahopřání preláta Opus Dei k Vánocům (2021)

Prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, přeje k Vánocům 2021: „Dívat se na Dítě tak, abychom očima víry viděli Boží lásku k nám, (...) víme, že v tu samou chvíli se na nás Bůh s láskou dívá, stále.“

Od preláta

Poselství preláta (15. prosince 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom o letošních Vánocích přinášeli radost z Ježíšova narození těm nejpotřebnějším a lidem kolem nás.

Pastýřské listy

Papež František přijal na audienci preláta Opus Dei: „Ať jsou všichni na ulicích a konají apoštolát.“

Papež František dnes v 9:15 přijal na audienci Mons. Fernanda Ocárize, preláta Opus Dei, v doprovodu pomocného vikáře Mons. Mariana Fazia.

Od preláta

Poselství preláta (25. listopadu 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom prožívali realitu smrti s nadějí, důvěřovali Boží lásce a obraceli se na Pannu Marii.

Pastýřské listy

Poselství preláta (20. září 2021)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom oživili své spojení s naším Pánem skrze kříž.

Pastýřské listy

50. výročí kněžského svěcení Mons. Fernando Ocárize

Mons. Fernando Ocáriz byl před 50 lety 15. srpna 1971 na slavnost Nanebevzetí Panny Marie vysvěcen na kněze. U příležitosti tohoto výročí uvádíme ve videu některé z pastoračních aktivit, které nedávno uskutečnil jako prelát Opus Dei, spolu s krátkými úvahami o svátostech, především svátost kněžství a ústřední místo mše svaté.

Od preláta

Poselství preláta (srpen 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom ho doprovázeli v modlitbě u příležitosti 50 let jeho kněžského svěcení.

Pastýřské listy