Poselství preláta (1. dubna 2020)

Mons. Fernando Ocáriz nás zve, abychom v těchto dnech před Svatým týdnem a uprostřed tolika utrpení hleděli na Kristův Kříž, který je zdrojem naší spásy a naší naděje.

Opus Dei - Poselství preláta (1. dubna 2020)

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Blíží se Velikonoční triduum, v němž nás církev vede ke kontemplaci velkého tajemství Boží lásky k nám. V současné době, kdy celý svět sužuje pandemie koronaviru, zaměřme svůj pohled na ukřižovaného Ježíše Krista. Ve svatém Kříži hledejme, jak řekl 27. března papež František, kotvu spásy, která nás zachrání před ztroskotáním. Z něj Ježíš osvětluje smysl utrpení a dokonce nám dává objevit, že s jeho milostí nemusíme ztrácet radost, že ji dokonce můžeme stále znovu nalézat: Gaudium in Cruce!

V těchto dnech jsme svědky toho, jak se lidé v duchu solidarity, zvláště je-li inspirována láskou, snaží velkoryse pomáhat druhým: jsou u lůžka nemocného, za pokladnou v supermarketu, starají se o vlastní rodinu mnohokrát uzavřenou na několika málo metrech čtverečních… Modleme se hodně za umírající, za nemocné – mezi nimiž jsou i lidé z Díla – a za jejich rodiny. Děkujme Pánu za to nesčetné množství lidí, kteří vytrvale poskytují tuto a jinou nepostradatelnou pomoc. Jsou svědectvím toho, že duší společnosti je duch služby.

Kéž nás úzkost a strach nepřipraví o pokoj, neboť jak píše sv. Pavel, Kristus je náš pokoj (srov. Ef 2,14). V naší více či méně těžké situaci vložme důvěru do Boží lásky k nám. On ví víc a nikoho neopustí. Sv. Josemaría nám to připomíná: „Vědomí, že jste děti Otce, který všechno ví a všechno může, vám v těžkostech dodá hluboký pocit důvěry, pokoje a optimismu“ (Dopis z 9. ledna 1959). S touto jistotou opírající se především o Pána a ne jen o naše síly může každý přispět svými schopnostmi a pomáhat ostatním s radostí, která je vždy slučitelná s utrpením a slzami.

Využijte možností, které nabízí technologie, ke sledování obřadů Svatého týdne se Svatým otcem. V průběhu příštích dnů vám také prostřednictvím webu pošlu několik úvah o tajemství, které budeme slavit, abychom se tak mohli spojit při společné modlitbě.

S láskou vám žehná

váš Otec

Řím, 1. dubna 2020