Poselství preláta: Modlitbou a postem za mír v jednotě

Prelát Opus Dei nás zve, abychom se modlitbou a postem za mír připojili k výzvě papeže Františka.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Tváří v tvář nové válce v Evropě se z celého srdce připojme k papežově výzvě, abychom na násilí reagovali modlitbou a postem. Kromě dne půstu za mír 2. března se i nadále mnohokrát denně s dětskou důvěrou modleme k Bohu za dar míru. Modlitba a zkušenost půstu nás přibližují lidem, kteří trpí těžkostmi a nouzí a jejichž budoucnost je nejistá.

„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny“ (Mt 5,9). Je přirozené, že se cítíme bezmocní změnit běh dějin. Spoléhejme se však na sílu modlitby. Bez Pána jsou všechny snahy o uklidnění srdcí nedostatečné. Zároveň mysleme na to, že mír je trvalý úkol: být protagonisty tohoto blahoslavenství znamená působit a podporovat mír ve vlastní rodině, v práci, ve společenském životě, protože Bůh chce, aby každý z nás byl strážcem svých bratří a sester (srov. Gn 4, 9).

Zvláště při mši svaté a v modlitbě k Panně Marii, Královně míru, mějme na paměti všechny trpící.

Se velkou láskou vám žehná

váš otec

Fernando Ocáriz

Řím, 26. února 2022