Poselství preláta (29. dubna 2020)

U bran května nás Mons. Fernando Ocáriz zve, abychom se připojili k papežovým záměrům a s vírou se utíkali pod ochranu Panny Marie.

Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a syny!

Již za chvíli začíná měsíc, který tradičně v Církvi věnujeme Panně Marii. V její mateřské péči nacházíme jistotu a také sílu pro přinášení útěchy jejího Syna těm, kteří to potřebují. Kolik důvěry nám přináší vzývání naší Matky, tak jako sv. Josemarii: refugium nostrum et virtus. Také v situaci, kterou prožíváme ve světě, ona je naše síla a naše útočiště.

V mnoha zemích se ještě na začátku května budeme nacházet v našich domovech s omezenými možnostmi pohybu, což možná zjednoduší žít zvyky mariánské zbožnosti, jakými jsou růženec nebo dokonce květnová pouť v rodinách. I když nemůžeme fyzicky navštívit poutní místa, v těchto podmínkách je možné se přiblížit k těmto místům pomocí digitálních prostředků, které nám technologie nabízí. Můžeme také pozvat naše příbuzné, přátele a známé.

Zvláště vás prosím, abyste při těchto návštěvách naší Matky měli zvláště na paměti úmysly papeže Františka, které nám předal ve svém dopise z 25 dubna. V něm nás povzbuzuje k znovuobjevení modlitby růžence v rodině, pokračování v modlitbě za konec pandemie a ochranu Panny za ty, kteří nejvíce trpí.

S veškerou láskou vám žehná

váš Otec

Řím, 29. dubna 2019