Poselství preláta (24. května 2022)

Prelát Opus Dei nás vyzývá, abychom radosti a utrpení ve světě vnímali jako své vlastní a v tomto květnovém měsíci se zvláště obraceli na Pannu Marii.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Biblická slova „Dám ti národy jako dědictví, končiny země jako tvé vlastnictví.“ (Ž 2,8) poukazují prorocky na Ježíše Krista, a v něm a s ním i na každého z nás. Nic na světě nám křesťanům není cizí.

Kéž nás tato skutečnost vede také k tomu, že všechny radosti a strasti tohoto světa vnímáme - a poznáváme - jako své vlastní, byli „stálí v modlitbě“ a přitom „radostní v naději“ (Řím 12,12) a prosili, zvláště v měsíci květnu, naši Matku, Pannu Marii, o přímluvu.

S velkou láskou vám žehná

váš otec

Fernando

Řím, 24. května 2022