Poselství preláta (23. března 2022)

Prelát Opus Dei sděluje, že 25. března zveřejní dopis o věrnosti, a zve nás, abychom se připojili k zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které Svatý otec provede v tentýž den.

Znovu vám píši, abych vám oznámil, že obsáhlejší dopis o věrnosti z 19. března vám bude zaslán 25. března. Nenajdete v něm žádný odkaz na konstituci Praedicate Evangelium, protože byl napsán ještě před jejím vydáním a na druhou stranu téma dopisu s tímto dokumentem přímo nesouvisí.
V tento den, na slavnost Zvěstování Páně, zasvětí papež František Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Připojme se ke Svatému otci v tomto aktu důvěry v mocnou přímluvu naší Matky. Obraťme se na tu, která je všemocnou Orodovnicí, aby změnila lidská srdce a abychom se všichni stali nástroji míru.
Ze všech stran slyším o mnoha iniciativách, které spolu s mnoha lidmi dobré vůle podporujete na pomoc obětem války. Náš Pán požehná tomuto úsilí hojnými plody: pokojem, klidem, radostí. Jak říkal svatý Josemaría, my křesťané musíme „utopit zlo v hojnosti dobra“.

S velkou láskou vám žehná

Fernando Ocáriz

Řím, 23. března 2022