Poselství preláta (22. ledna 2024)

Prelát Opus Dei zve k intenzívnějším modlitbám za mír ve světě, církev a za Dílo.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!


Ve svých posledních poselstvích jsem poukazoval na potřebu modlitby na několik úmyslů: za mír ve světě - zvláště ve Svaté zemi, Ukrajině a Rusku -, za církev - obzvlášť prosíme v těchto dnech za jednotu křesťanů - a za Dílo - úprava Stanov a pracovní týdny. I když vím, že je máte na mysli, protože je všichni vnímáme jako své vlastní, rád bych vás tomto prvním poselství roku vyzval, abyste se na tyto úmysly modlili intenzívněji.

„Modlitba je naší silou: nikdy jsme neměli jinou zbraň“ (svatý Josemaría, Dopis 17. 6. 73, č. 35). Všechny rozměry našeho života se mohou proměnit v neustálý dialog s Bohem. Proto můžeme kdykoliv pozvednout naše prosby k nebi. To je skutečnost, která nás naplňuje nadějí, neboť víme, že navzdory obtížím ve světě a našim omezeným možnostem nám Pán vždycky naslouchá: pouze on nám může nabídnout hlubokou radost, jak při protivenstvích, tak v radosti, jež nás den po dni provázejí.

S velkou láskou vám žehná

váš Otec

Fernando Ocáriz

Řím, 22. února 2024