Poselství preláta (18. ledna 2022)

Od 18. do 25. ledna se celá církev modlí za jednotu křesťanů. V poselství prosí prelát Opus Dei o modlitby na tento úmysl.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Začíná osm dní, během nichž se budeme modlit především za jednotu křesťanů. Modlitba, kterou církev v tomto oktávu vznáší, má svůj zdroj v Ježíšově dialogu s Otcem při Poslední večeři, kdy je obklopen apoštoly: „Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mě: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (Jan 17,20-21). Pán se modlil i za nás: za všechny, kteří se časem stanou členy jeho církve. A dodal, že jednota bude vždy nutná, „aby svět uvěřil“.

Snažme se v těchto dnech zintenzivnit naši modlitbu, aby se naplnila Boží vůle: „jen jedno stádce, jen jeden pastýř“ (Jan 10,16).

Tento čas nám může také posloužit k tomu, abychom se zamysleli nad hodnotou jednoty v mnoha dalších a různých ohledech a uvědomit si, že „jednota je znamením života“ (sv. Josemaría, Cesta, č. 940). Jak je dobré o tuto jednotu pečovat drobnými, každodenními detaily! Někdy budeme muset ustoupit svým vlastním, legitimním přáním nebo představám, ale bude dobré, když si uvědomíme, že „celek je víc než části“ (František, Evangelii gaudium, č. 235); jednota je důležitější než mnoho jiných věcí právě proto, že je podmínkou života.

S velkou láskou vám žehná

váš Otec

Fernando Ocáriz

Řím, 18. ledna 2022