Poselství preláta (14. června 2022)

U příležitosti zakončení Roku rodiny se prelát Opus Dei zamýšlí nad důležitostí instituce rodiny v církvi a ve společnosti.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

26. černa bude zakončen Rok rodiny, který svolal papež František a který se zaměřil na důležitost instituce rodiny v církvi a v celé společnosti.
Rodina je prvním prostředím, kde si člověk uvědomuje, že je milován takový, jaký je, a učí se milovat ve vztahu k druhým. Všechny rodiny mají své silné i slabé stránky, okamžiky dobré i těžší. Pán nás však vždy vyzývá, abychom se na sebe navzájem dívali s vděčností a láskou. Milovat druhé takové, jací jsou - s jejich ctnostmi i nedostatky -, nás povede k tomu, abychom měli srdce v souladu s Ježíšovým srdcem. Jak vysvětluje svatý Josemaría: „Lidské srdce se dokáže hodně rozepnout. Když miluje, rozšiřuje se v crescendu lásky, jež překoná všechny překážky. Miluješ-li Pána, nebude tvora, který by nenašel místo v tvém srdci“ (Křížová cesta, VIII. zastavení, č.5).
Před těmi, kdo se nachází na začátku rodinného „projektu“ s křesťanským významem, stojí mnoho výzev. Patří sem například sladění rodinných povinností s prací, společenské vztahy, odpočinek atd. Je proto velmi dobré, aby byli doprovázeni od začátku manželské cesty. Vyzývám vás, abyste v tomto směru rozvíjeli aktivity a iniciativy s vědomím, že jejich účinek se znásobuje. „Jak je důležité, aby mladí lidé na vlastní oči viděli Kristovu lásku, která je živá a přítomná v lásce manželů, kteří svým konkrétním životem svědčí o tom, že láska navždy je možná“ (František, videoposelství, 9-VI-2021).
Svěřme Ježíši, Marii a Josefovi plody právě končícího Roku rodiny; prosíme je, aby všechny křesťanské domovy byly odrazem nazaretského domu.

S velkou láskou vám žehná
váš otec

Fernando Ocáriz

Řím, 14. června 2022