Poselství preláta (10. září 2020)

Nadcházejícího 15. září bude výročí 45 let zvolení blahoslaveného Álvara jako prvního nástupce sv. Josemaríi. Mons. Ócariz nás k tomuto výročí povzbuzuje k uvažování o jeho postavě jako začátku kontinuity ve věrnosti duchu Opus Dei.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Nadcházejícího 15. září bude výročí 45 let zvolení dona Álvara za prvního nástupce sv. Josemaríi. Byl to velmi důležitý okamžik, protože jím začíná kontinuita věrnosti dědictví našeho zakladatele učíce nás přinášet ducha Opus Dei do všednosti našeho života. Blahoslavený Álvaro začal v té době svou osobní věrností; v něm pozorujeme, že svatost v obyčejných věcech je Božím darem, který činí nás i ty kolem nás šťastnými.

Zvu vás v těchto dnech k uvažování nad příkladem dona Álvara jako pevné skály – saxum –, o kterou se vždy mohl náš Otec opírat a která podpírala také ostatní. To bylo možné především díky jednotě s Ježíšem Kristem, prameni jeho věrnosti, jeho klidu a radosti. Také tím může být Ježíš pro každého z nás, protože Kristus je „život našeho života“, jak říkával sv. Josemaría (Křížová cesta, XIV. zastavení). Toto výročí je vynikající příležitostí k obnovení touhy, abychom byli také my věrnými pokračovateli ve službě Církvi a všem duším.

Teprve nedávno se konalo svěcení 29 nových kněží Prelatury; ať je naše díkůvzdání Bohu za dar kněžství doprovázeno naší modlitbou za ně.

15. září se slaví liturgická památka Panny Marie Bolestné. Kéž nám ona, silná u paty Kříže, získá u Pána, abychom byli vždy osobně věrni v kontinuitě. To s sebou nese různým způsobem být s Ježíšem na Kříži s podporou Marie.

S velkou láskou Vám žehná

váš Otec

Řím, 10. září 2020