Papež František přijal na audienci preláta Opus Dei: „Ať jsou všichni na ulicích a konají apoštolát.“

Papež František dnes v 9:15 přijal na audienci Mons. Fernanda Ocárize, preláta Opus Dei, v doprovodu pomocného vikáře Mons. Mariana Fazia.

Papež František a Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei
Papež František a Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei

Během audience, která trvala asi třicet minut, prelát a pomocný vikář informovali Svatého otce o různých aspektech apoštolátu věřících prelatury v několika zemích. Zejména se jednalo o proces zjednodušení organizačních struktur, který má povzbudit a lépe koordinovat apoštolské práce. Papež měl radost z tohoto procesu a dodal: „Je důležité, aby všichni byli na ulici a dělali apoštolát.“

Papež projevil přání, aby věřící Opus Dei žili věrně ducha zakladatele a zároveň měli na paměti změny, které aktuální výzvy současné kultury v křesťanském životě pokládají. Také se přimlouval za to, aby šířili ve světě duch pravdivosti a čelili tak povrchnosti a nedostatku spravedlnosti, které ve společenských vztazích převládají.

Papež František přijal Fernanda Ocárize, preláta Opus Dei, kterého doprovázel pomocý vikář Mons. Mariano Fazio.
„Je důležité, aby všichni byli na ulici a dělali apoštolát“

Jako tomu bylo u předešlých audiencí, udělil papež své požehnání a poděkoval za práci, kterou prelatura ve službě církvi vykonává.

Prelát daroval Svatému otci dvě knihy o svatém Josefovi v čínštině, k jejichž vydání přispěli dva věřící prelatury. Svatý otec je obdaroval dvěma knihami o „Statio Orbis“ z 27. března 2020.