Mons. Ocáriz: „Odešel nám do nebe dobrý člověk“

Rozhovor Alessandra Gissotti na italském rádiu Vaticana s Mons. Fernando Ocárizem, pomocným vikářem Opus Dei.

Mons. Fernando Ocáriz se modlí před prelátem v kapli "Campus Bio-Medico".

Rozhovor Alessandra Gissottiho v italštině (rádio Vaticana)

Fernando Ocáriz - Mohl jsem mu udělit svátost pomazání nemocných, přijal ji s radostí. Zanedlouho potom skonal: pokojně, takový byl vždycky jeho život, život služby, odevzdání druhým. Pociťujeme v tuto chvíli bolest, ale i pokoj, protože od nás odešel do nebe dobrý člověk, o kterém víme, že nám bude z nebe pomáhat. Jak je známo, žil se dvěma svatými lidmi: se svatým Josemaríou, mnoho let, a potom s blahoslaveným Álvarem del Portillo. A od nich se naučil být věrný církvi: milovat církev, papeže a duše. Vždycky jsem obdivoval jeho schopnost být „k ruce“ každému člověku, naslouchat, nemít naspěch, když si měl pohovořit s tím nebo oním, a to i tehdy, když někoho potkal neplánovitě. Byl to věrný kněz a biskup, milý, blízký všem lidem.

Již více než 20 let vedl Opus Dei. Jaký odkaz zanechá Opus Dei a církvi?

Věrnost duchu, který dostal od svatého Josemaríi. Byl jeho druhým následovníkem a vždy měl na mysli věrnost duchu, který přijal. Byla to věrnost, která nebyla mechanická, protože, vyjádřeno slovy samotného zakladatele, důležité je, aby se zachovalo jádro, duch: způsoby mluvy a skutků se mění s časem, ale věrnost duchu přetrvává. V něm vycházela najevo pravda tohoto nařízení, který jsme my všichni křesťané dostali. Abychom byli věrní Duchu, ale zároveň vždy otevření všemu novému.

Prelát Echevarría určitě dobře poznal svatého Jana Pavla II., Benedikta XVI. a Františka. Co nám můžete říci o jeho vztahu s těmito po sobě jdoucími papeži?

Na jedné straně měl velkou lásku k papeži - ke všem! - a velký smysl věrnosti, protože co pro každého katolíka má být, a také je, věrnost ke Kristu a církvi, je neoddělitelné od věrnosti k vikáři Krista, k nejvyššímu pastýři církve: k papeži. Když byl přijat papežem, vždy cítil hlubokou radost a dojetí.