Informativní nóta o katolické církvi v Číně

Svatý otec za účelem podpořit šíření evangelia v Číně rozhodl o obnovení plného společenství osmi zbývajícím biskupům, kteří byli konsekrováni bez papežského pověření – sděluje vatikánské tiskové středisko.

Opus Dei - Informativní nóta o katolické církvi v Číně

Jsou to: mons. Giuseppe Guo Jincai, mons. Giuseppe Huang Bingzhang, mons. Paolo Lei Shiyin, mons. Giuseppe Liu Xinhong, mons. Giuseppe Ma Yinglin, mons. Giuseppe Yue Fusheng, mons. Vincenzo Zhan Silu a mons. Antonio Tu Shihua, O.F.M. (který před svojí smrtí 4.1. 2017 rovněž vyjádřil přání být smířen s Apoštolským stolcem).

Papež František doufá, že přijatá rozhodnutí budou začátkem nové etapy, umožňující překonat minulá zranění a uskutečnit plné společenství všech čínských katolíků. Katolická komunita je povolána žít v bratrštější spolupráci a s novým nasazením hlásat evangelium. Církev totiž existuje proto, aby dosvědčovala Ježíše Krista a Otcovu odpouštějící a spásonosnou lásku – sděluje tiskové středisko Svatého stolce.

Dodejme, že komplikovanou situaci katolické církve v Číně popisuje detailně kniha „Biskupové v zemi Konfucia“ (Vescovi nella terra di Confucio, red. Gianni Cardinale), kterou loni vydalo Vatikánské knižní nakladatelství.