Antal artiklar: 75

Marias liv (IV): Trolovningen med Josef

När Marias och Josefs liv förenas är vi nära tidernas fullbordan. Kristi föräldrars giftermål är det fjärde avsnittet i ”Jungfru Marias liv”, som vi publicerar under det marianska året i Opus Dei.

Andliga texter

Marias liv (III). Jungfruns Frambärande

Det marianska året hos Opus Dei fortsätter. Denna månad föreslår vi er några tankar om Marias frambärande i Templet.

Andliga texter

Marias liv (II): Vår Frus födelse

Den 8 september firar vi Jungfru Marias födelse. Den firas den 8 september, nio månader efter Marias obefleckade avlelse som firas den 8 december.

Andliga texter

Marias liv (I): den obefläckade avlelsen

För att hjälpa oss att uppleva det Marianska året som önskats av prelaten i tacksägelsen den 14 februari 1930, börjar vi med en serie texter om Jungfru Marias liv.

Andliga texter

Alla gåvors början

En betraktelse till åminnelsen av Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet som firas den 8 december.

Andliga texter