Antal artiklar: 28

"Det finns inga yrken av låg rang"

I Guds tjänst finns det inga yrken av låg rang: alla är mycket viktiga. Yrkets värde beror på den andliga nivån hos den som utövar det. (Smedjan, nr. 618)

Dagliga texter

Att göra sitt dagliga liv till ett vittnesbörd om tron

Många förhållanden, oavsett om de är materiella, tekniska, ekonomiska, sociala, politiska, kulturella … förvandlas, om de lämnas åt sig själva eller i händerna på dem som saknar vår tros ljus, till väldiga hinder för det övernaturliga livet. De blir slutna och fientliga gentemot Kyrkan.

Dagliga texter

"Min dotter, Herren räknar med din hjälp"

Min dotter, du som har bildat familj, jag vill gärna påminna dig om att ni kvinnor – det är du väl medveten om! – är mycket starka, och att ni förmår svepa in er styrka i en alldeles särskild ljuvhet, för att det inte skall märkas. Och med denna styrka kan ni göra er make och era barn till Guds redskap eller till djävlar. Du kommer alltid att göra dem till Guds redskap: Herren räknar med din hjälp. (Smedjan, nr.690)

Dagliga texter

"Arbetet: en väg till helighet"

Du får mycket hjälp - säger du till mig - av den här tanken: hur många handelsidkare har väl inte blivit helgon sedan de första kristnas tid? Och du vill bevisa att det är möjligt även nu ... - Herren kommer inte att överge dig i din uppgift. (Plogfåran, nr. 490)

Dagliga texter

"Gud tar inte emot hafsverk"

Det är svårt att göra sig hörd av alla genom att arbeta i tysthet, genom att uppfylla sina medborgerliga plikter väl, för att sedan kräva sina rättigheter och sätta dem i Kyrkans och samhällets tjänst. Det är svårt ..., men mycket effektivt. (Plogfåran, nr. 300)

Dagliga texter

"Fäst inte ditt hjärta vid något förgängligt"

Fäst inte ditt hjärta vid något förgängligt: efterlikna Kristus, som gjorde sig fattig för oss och inte hade någon plats där han kunde vila sitt huvud. Be honom att hjälpa dig att – mitt i världen – verkligen lösgöra dig från allt, utan något förbehåll. (Smedjan, nr. 523)

Dagliga texter

"För att tjäna måste man duga"

Även du har en yrkesmässig kallelse som ”sporrar dig”. - Nå, den ”sporren” är kroken som du skall fiska människor med. Rätta därför dina avsikter, och se noga till att skaffa allt det yrkesmässiga anseende som du kan få, för att tjäna Gud och människorna. Herren räknar med ”det” också. (Plogfåran, nr. 491)

Dagliga texter

"Ge aldrig efter för rädsla eller slentrian"

Du genomgår en kritisk period: en viss oklar fruktan; svårigheter med att lägga upp dagsschemat. Arbetet är förkrossande, för dygnets tjugofyra timmar räcker inte till för att du skall göra allt som du måste ... - Har du försökt att följa aposteln Paulus råd: ”Låt allt ske värdigt och med ordning”?, det vill säga i Guds närvaro, med honom, och genom honom och endast för honom. (Plogfåra, nr. 512)

Dagliga texter