"Omvandla vardagens prosa till episk dikt"

Heligheten består av heroism. - Därför krävs det av oss i vårt arbete sådan heroism som består i att ”avsluta” de uppgifter som har anförtrotts åt oss väl, dag efter dag, även om det är samma saker som upprepar sig. Gör vi inte det, är det för att vi inte vill bli helgon! (Plogfåran, nr. 529)

Du frågade mig vad du kan erbjuda Herren. - Jag behöver inte tänka efter för att svara: Samma saker som du har gjort hittills, men bättre utförda och med en sista touche av kärlek, som får dig att tänka mer på honom och mindre på dig själv. (Plogfåran, nr. 495)

Då du återupptog din vanliga verksamhet slank det ur dig vad som liknade en protest: Ständigt samma sak!

Och jag sade till dig: - Ja, ständigt samma sak.

Men den här oansenliga uppgiften - samma som dina arbetskamrater utför - måste för dig vara en konstant bön, med samma hjärtliga ord men med ny musik varje dag.

Det är i allra högsta grad vår uppgift att omvandla vardagens prosa till episk dikt. (Plogfåran, nr. 500)

Lägg en bild av vår Fru på ditt skrivbord, i ditt rum, i din portfölj ... och titta på den när du påbörjar en uppgift, medan du utför den och då du har avslutat den. Hon kommer - det försäkrar jag dig! - att utverka den kraft åt dig som du behöver för att göra din verksamhet till en kärleksfull dialog med Gud. (Plogfåran, nr. 531)

Ta emot dagens text via e-post

email