Tecken som präglar jubelåret

Om Påven
Tecken som präglar jubelåret

Under jubelåren flödar kyrkan över av nåd och kallar alla sina barn till omvändelse. Det gör kyrkan genom att ur de skatter av nådegåvor hon ...