"Var mycket hängiven vår Moder"

Åkalla den heliga Jungfrun, upphör inte att be henne om att hon alltid skall visa sig vara din moder: ‘monstra te esse Matrem!’ och att hon, med sin Sons nåd, skall utverka för dig den goda troslärans klarhet i ditt förstånd samt kärlek och renhet i ditt hjärta, så att du lär dig gå till Gud och för med dig många själar till honom. (Smedjan, nr. 986)

Var mycket hängiven vår Moder. Hon belönar frikostigt de presenter vi erbjuder henne.

Om du dessutom varje dag, i en anda av tro och kärlek, ber den heliga rosenkransen, kommer vår Fru att åta sig att föra dig mycket långt på den väg som leder till hennes Son. (Plogfåran, nr. 691)

Hur skall vi, utan vår Moders hjälp, klara den dagliga kampen? Söker du den ständigt? (Plogfåran, nr. 692)

Kärleken till vår Moder kommer att vara en fläkt som förvandlar dina dygders glöd, som ligger dolda under din ljumhets aska, till en levande, flammande låga. (Vägen, nr. 492)

Älska vår Fru. Gör du det, kommer hon att förmedla rikliga nådegåvor så att du klarar dig i din dagliga kamp. - Och den onde kommer inte att ha någon nytta av all den gemenhet som stiger upp, som kokar inom dig och försöker att i sin väldoftande ruttenhet dränka de stora ideal, de underbara bud, som Kristus själv har lagt i ditt hjärta.- Serviam!* (Vägen, nr. 493)

Till Jesus går och "återvänder" man alltid genom Maria. (Vägen, nr. 495)

* Jag vill tjäna. Ö.a.

Ta emot dagens text via e-post

email