"Lägg allt i Guds händer"

Utöver sin rikliga och verkningsfulla nåd, har Herren gett dig huvudet, händerna och de intellektuella förmågorna för att du skall få dina talenter att bli fruktbärande. Gud vill göra ständiga underverk – uppväcka döda, låta döva höra, blinda se, lama gå… – genom ditt helgade yrkesarbete, som omvandlas till ett brännoffer som behagar Gud och är fruktbart för själarna. (Smedjan, nr. 984)

Din båt - dina talanger, dina ambitioner, dina framgångar - har inte något värde om du inte låter Jesus Kristus förfoga över den, om du inte tillåter Honom att stiga upp i den fritt, om du gör den till en avgud. Om du, ensam i din båt, försöker klara dig utan Mästaren, så kommer du - övernaturligt talat - att styra rakt på grund och förlisa. Det är endast om du söker Herrens närvaro och lämnar över rodret till Honom som du kommer att räddas undan livets stormar och bakslag. Lägg allt i Guds händer: låt dina tankar, din fantasis alla goda äventyr, dina ädla mänskliga ambitioner, din rena kärlek gå genom Kristi hjärta. Annars kommer de förr eller senare att gå under tillsammans med din egoism. (Guds vänner, nr. 21)


Ta emot dagens text via e-post

email