Heliga människor måste vara lyckliga

Jag berättade för dig att till och med odöpta personer med rörelse har sagt följande till mig: ”Det är sant, jag förstår att heliga människor måste vara lyckliga, för de ser på det som händer med en syn som når bortom jordiska ting, de ser med evighetens ögon”.

Må du aldrig sakna detta perspektiv! – tillade jag därefter –, så att du handlar i överensstämmelse med den förkärlek som den heliga Treenigheten har visat dig. (Smedjan, nr. 1017)

Jag försäkrar dig att om vi som är Guds barn vill, så kommer vi att ge ett kraftigt bidrag till att upplysa människornas arbete och liv med den gudomliga – eviga! – utstrålning som Herren har velat lägga in i våra själar.

Men "den som säger att han förblir i Jesus måste själv gå samma väg som han gick", säger evangelisten Johannes: det är en väg som alltid leder till härligheten och som alltid går genom offer. (Smedjan, nr. 1018)

Jesus, min Herre: låt mig känna din nåd och följa den för att tömma mitt hjärta …, så att du kan fylla det, Du, min Vän, min Broder, min Konung, min Gud, min Kärlek! (Smedjan, nr. 913)