"Han kommer att ge dig styrka"

I stunder av utmattning, av leda, ta förtröstansfullt din tillflykt till Herren och säg honom som den där vännen till oss sade: ”Jesus: se vad du kan göra … : jag är trött redan innan jag börjat kämpa”. Han kommer att ge dig styrka. (Smedjan, nr. 244)

Undrar du vilken grunden är för vår trohet?

Jag skulle säga i stora drag att dess grund är kärleken till Gud som besegrar alla hinder: egoism, högmod, trötthet, otålighet …

En man som älskar trampar på sig själv; han är medveten om att även om han älskar av all sin själ, så förmår han inte älska tillräckligt. (Smedjan, nr. 532)

Jesus, som har stött vår längtan, kommer oss till mötes och säger: Är någon törstig, så kom till mig och drick. Han erbjuder oss sitt hjärta för att vi i det skall kunna finna vila och styrka. Om vi lyssnar till hans kallelse, kommer vi att märka att hans ord är sanna, och vår hunger och törst kommer att öka, tills vi önskar att Gud må finna en plats att vila i vårt hjärta och inte undanhålla oss sin värme och sitt ljus. (När Kristus går förbi, nr. 170)


Ta emot dagens text via e-post

email