"Förnya din kampvilja"

Ibland känner du att du börjar tappa modet och denna nedslagenhet, som dödar alla dina förhoppningar, kan du knappt ens övervinna med hjälp av upprepade akter av hopp. - Bry dig inte om det: just då har du ett bra tillfälle att be Gud om mer nåd, och - framåt! Förnya din kampvilja, även om du förlorar en liten skärmytsling. (Plogfåran, nr. 77)

Många upprepar, som en enformig refräng, uttrycket "finns det liv, finns det hopp" som om hoppet vore en ursäkt för att flyta igenom livet utan problem, utan samvetsbetänkligheter; eller som om det vore ett skäl för att sine die (*) skjuta upp en nödvändig ändring av det egna beteendet eller kampen för att uppnå ädla mål, i synnerhet det yttersta målet: föreningen med Gud.

Jag anser att det är ett sätt att blanda ihop hoppet med bekvämligheten. I grund och botten saknas ivern att uppnå något verkligt gott, vare sig det är andligt eller materiellt och legitimt. Vissa har som högsta mål att undvika vad som skulle kunna störa - det skenbara - lugnet i ett medelmåttigt liv. När själen är blyg, försagd och lat, fylls människan av subtil egoism och finner sig i att dagarna och åren går sine spe nec metu (**), utan målsättningar som kräver ansträngningar och utan kampens oro. Det viktiga blir då att undvika risken för motgångar och tårar. Vad långt man då är från att uppnå något, om man har förlorat längtan efter att uppnå det av fruktan för de krav som kampen ställer! (Guds vänner, nr. 206-207)

(*) på obestämd framtid
(**) utan hopp och utan rädsla

Ta emot dagens text via e-post

email