"Det inre livets dolda underverk"

Tills nu hade du inte förstått det budskap som vi kristna för med oss till alla andra människor: det inre livets dolda underverk. Vilken ny värld du ställer dem inför! (Plogfåran, nr. 654)

Vad många nya saker du har upptäckt! - Och ändå, så är du ibland naiv och tror att du har sett allt, att du redan känner till allt ... Sedan tar du med dina händer på Herrens skatters unika och outgrundliga rikedom, som kommer att visa dig ständigt flera "nya saker" om du svarar med kärlek och finkänslighet: och då kommer du att förstå att du befinner dig i början av vägen, för heligheten består i att identifiera sig med Gud, med denne vår Gud som är oändlig och outtömlig. (Plogfåran, nr. 655)

Vi får inte lura oss själva ... Gud är inte en skugga, en avlägsen varelse som skapar oss och sedan överger oss. Han är inte en husbonde som går sin väg och inte återvänder. Trots att vi inte förnimmer honom med våra sinnen är hans existens mycket verkligare än alla de verkliga ting som vi rör och ser. Gud är här, med oss, närvarande, levande: Han ser oss, han hör oss, han leder oss och betraktar våra minsta handlingar och våra mest dolda avsikter.

Vi tror det ... men lever som om Gud inte fanns! Vi har inte en enda tanke för honom, inte ens ett ord. Vi varken lyder honom eller försöker att bemästra våra lidelser, vi uttrycker inte vår kärlek till honom och gottgör honom inte för alla förorätter ...

- Tänker vi fortsätta att leva med en död tro? (Plogfåran, nr. 658)