"Den broderliga tillrättavisningen"

Den broderliga tillrättavisningen – som har sina rötter i evangeliet – är bevis på övernaturlig tillgivenhet och förtroende. Var tacksam när du får en tillrättavisning och underlåt inte att tillrättavisa dem du lever tillsammans med. (Smedjan, nr. 566)

Var försiktiga och handla alltid med enkelhet, en dygd som är mycket kännetecknande för Guds barn. Uppträd naturligt i tal och handling. Gå till botten med problem; stanna aldrig vid ytan. Kom ihåg att om vi verkligen vill uppfylla våra skyldigheter som kristna på ett heligt och manligt sätt, måste vi räkna med obehagliga stunder, såväl för andra som för oss själva.

Jag kan inte dölja för er att jag lider innan, under och efter det att jag måste tillrättavisa någon eller fatta ett beslut som kommer att göra någon ledsen: och jag är inte sentimentalt lagd. Det tröstar mig att det bara är djur som inte gråter. Vi människor, Guds barn, gråter. Jag förstår att även ni måste gå igenom svåra stunder ibland, om ni anstränger er för att troget göra era plikter. Glöm inte att det är bekvämare - men det är liktydigt med att gå vilse - att till varje pris undvika lidande, under förevändning att man inte vill såra sin nästa. I den hämningen döljer sig ofta en skamlig flykt undan det egna lidandet, eftersom det vanligtvis är obehagligt att tillrättavisa någon i ett allvarligt ärende. Mina söner, kom ihåg att helvetet är fullt med tigande munnar.

(...) För att läka ett sår måste man först göra det ordentligt rent, och även ett större område runt omkring själva såret. Kirurgen vet mycket väl att det gör ont, men han vet även att om han inte gör det, så kommer det att göra ännu ondare senare. Sedan desinficerar man omgående: det svider - det bränns, säger man i mina trakter - det gör ont, men det finns ingen annan utväg än att göra det, för att såret inte skall bli infekterat.

Om det för kroppens hälsa är uppenbart att man måste vidta dessa åtgärder, även om det bara rör sig om obetydliga skrubbsår, hur mycket nödvändigare är det då inte att på områden av stor betydelse för själens hälsa - i själva nervcentra i en persons liv - rengöra, skära, slipa, desinficera, lida! Klokheten kräver att vi ingriper på detta sätt och inte flyr från våra plikter, för att försöka undvika dem skulle vara liktydigt med brist på omsorg, och till och med ett allvarligt åsidosättande av dygderna rättvisa och styrka. (Guds vänner, nr. 160-161)

Ta emot dagens text via e-post

email