Antal artiklar: 164

Böcker

Den helige Josemarías skrifter samt biografier över hans liv och verk på svenska och andra språk kan beställas hos varje bokhandlare eller på: www.catholica.se

Be med den helige Josemaría

Ljusets mysterier (5): Eukaristins instiftande

”Jag tackar Gud för frukterna från detta rosenkransår – sade Johannes Paulus II i Pompeji den 7 oktober 2003, vilket har medfört ett betydande uppsving för rosenkransbönen. Denna bön som är så enkel och djup på samma gång.” Texter av sankt Josemaría om femte ljusets mysterium.

Be med den helige Josemaría

Jesus Kristus besegrade döden

På Alla Själars dag uppmanar Kyrkan alla kristna att be för de avlidna. Vi presenterar några texter av den helige Josemaría om den kristna synen på döden.

Be med den helige Josemaría

Livet har övervunnit döden

Några texter av den salige Josemaría med anledning av Herrens Uppståndelses högtid.

Be med den helige Josemaría