Antal artiklar: 134

Se på krucifixet

Att komma ihåg Gud under yrkesarbetet är inte alltid lätt. Ett litet krucifix på arbetsbordet kan hjälpa oss att rikta tanken mot Herren medan vi fortsätter med våra arbetsuppgifter. Det gjorde den helige Josemaría. (38 sek).

Be med den helige Josemaría

Möte med Gud i vardagen

"Gud är en Far som ledsagar oss i de goda stunderna och i de mindre bra, när vi skrattar och när vi gråter," förklarar den helige Josemaría. (video 39 sek)

Be med den helige Josemaría

Att ha Gud med i alla jordiska sammanhang

Att bli helig i vardagen: ett attraktivt mål för alla kristna. Hur kan man uppnå det? Genom att älska sin äkta hälft, bry sig om sina barn, arbeta med professionell skicklighet … ”Och Gud kommer att hjälpa”, säger den helige Josemaría (video: 1 min 27 sek).

Be med den helige Josemaría

Göra Jesus Kristus känd

Att ta emot alla, att visa tillgivenhet, att inte stöta bort någon. Det är några av de råd som Opus Deis grundare ger för att imitera Jesus Kristus, därför att Han ”inte heller stötte bort någon”. (video: 1 min 31’ sek).

Be med den helige Josemaría

Kristet föredöme i arbetet

Fader, hur ska jag vara och hur ska jag bete mig i en miljö som inte alls är kristen? Den här frågan, så tidsenligt, ställde man till sankt Josemaría år 1972. Det här var svaret. (Video: 44 sek)

Be med den helige Josemaría

Entusiasm i vardagen

“Om du fyller dina dagar med kärlek, blir varje dag annorlunda,” det rådet ger Opus Deis grundare dem som vill undkomma rutinens monotoni och möta Gud i vardagen. (video: 1 min 53’ sek).

Be med den helige Josemaría

Arbeta av kärlek

”Vilket arbete är mest värt?” - ”Det som man utför med störst kärlek till Gud,” svarar den helige Josemaría på denna video, där han talar om arbetet och tjänsten för andra (video 1 min 19 sek).

Be med den helige Josemaría

Den heliga Mässan

Den helige Josemaría talar om Kristi levande närvaro i det konsekrerade Brödet och Vinet. ”Herre, jag vet att du lever, att du där är gömd av kärlek.” (1 min 18 sek)

Be med den helige Josemaría

Glädje och sorg

Inför livets motgångar föreslog den helige Josemaría att återvinna jämnmodet i bönen. ”Så fort du accepterar Guds vilja, är lidande inte lidande mer, för Han bär korset” (53 sek)

Be med den helige Josemaría

Att läsa Evangeliet

Den helige Josemaría berättar i den här videon (1 min och 45 sek) hur han gjorde sin bön med Evangelietexterna genom att delta i dem som en person till bland Jesu lärjungar.

Be med den helige Josemaría