Återvända till fadershuset

En kristen betraktar livet med glädje, för allt kan övervinnas, också de egna bristerna. Liksom i liknelsen om den förlorade sonen innebär livet att ständigt återvända till fadershuset. Den helige Josemaría talar om det på denna video. (2 min 22 sek)