Antal artiklar: 157

Tid för bön – tid för vänskap

Vi hinner inte med Gud och vi hinner inte med våra vänner. En Majvallfärd tillsammans med andra familjer kan hjälpa oss att börja prioritera det som är viktig.

Opus Dei i Sverige

Reträtt på Surahammars herrgård

Den 8-11 mars 2018 hölls en reträtt på Surahammars herrgård, en kursgård där Opus Dei bland annat leder reträtter under höst- och vårmånaderna. I denna intervju svarar Maria Bäärnhielm, som ansvarade för reträtten, på vanliga frågor om reträtter.

Opus Dei i Sverige

Betraktelser i Uppsala

Opus Dei är en oordnad organisation sade den helige Josemaría någon gång för att beskriva Verkets apostolat och dess spridning. Aktiviteterna börjar några gånger på ett oväntat sätt.

Opus Dei i Sverige

Vad är Opus Dei?

En kort video på engelska om Opus Deis budskap och ändamål.

Opus Dei

Medlemmar

Vem är Opus Dei till för? Några medlemmar berättar sin historia i denna korta video på engelska.

Opus Dei

Aktiviteter

Hur hjälper Opus Dei dess medlemmar och andra personer som deltar i dess aktiviteter att växa i det kristna livet? Videon är på engelska.

Opus Dei

Biografi över msgr Mariano Fazio

Mariano Fazio (född i Buenos Aires den 25 april 1960) är Opus Deis hjälpvikarie sedan 2019. Han har en examen i historia från universitet i Buenos Aires och är doktor i filosofi vid det heliga Korsets påvliga universitet i Rom.

Personalprelatur

Många vägar till Gud

Oskari döptes 2002 och har nu vigts till katolsk präst. I videon berättar han minnen från sin barndom och studietid och hur han på olika vägar kom närmare Gud.

Det heliga Korsets prästsällskap

Christian: Utbildning i Verket är som en kraftstation

Christian Wilke bor i Falkenstein (Tyskland) och arbetar som sjukvårdare på en kriminalvårdsanstalt för vålds- och sexualförbrytare. Han är medarbetare i Opus Dei.

Medarbetare

Präster i Surahammar

Under påskveckan har ytterligare en kurs ägt rum för präster som är verksamma i länderna kring Östersjön. I år deltog präster från Finland, Litauen och Polen, utöver några präster från Sverige.

Det heliga Korsets prästsällskap