Antal artiklar: 408

Syster Carmen Esqueta, sjuksköterska

Syster Carmen Esqueta Cabello är Barmhärtighetssyster. Hon känner Dr. Nevado väl, ty hon hjälpte honom under många år i operationssalen. "Jag kan säga att han lärde mig allt jag kan”, säger hon. Hon såg också från mycket nära håll hur Dr. Nevados sjukdom till slut hindrade honom från att arbeta.

Aktuellt

Dr. Ginés Sánchez Hurtado, professor i Dermatologi

“Aldrig förut har jag sett att sådana hudförändringar, vilka alltid växer, skulle ha minskat och försvunnit utan någon behandling.”

Aktuellt

Kronologisk översikt över miraklets godkännande

Aktuellt

Luis Eugenio Bernardo Carrascal

”Med de bästa önskningarna om att kunna hjälpa honom med något, gav jag honom ett bönekort för andakten till Opus Deis grundare… jag uppmuntrade honom att anförtro sig åt dennes beskydd samt be om att händerna skulle botas.”

Aktuellt

Några citat från mirakelprocessens vittnen

Aktuellt

Vad är kronisk strålningsdermatit?

Kronisk strålningsdermatit är en sjukdom som framför allt drabbar läkare som under flera år har utsatt sina händer för joniserande strålning från röntgenapparater.

Aktuellt

Frågor och svar om undret

Aktuellt

Äktenskap och familj – en väg till helighet

Artikeln om kongressen "Äktenskap och familj – en väg till helighet", organiserad av "Liepkiemis Kulturas centras" i Vilnius den 7 oktober 2001.

Aktuellt