Antal artiklar: 111

Hälsa och ett ”drömjobb”

Jag bad till Guadalupe för min systers jobbansökningar, när hon hade förlorat sitt jobb. Eftersom hon är kemist, beslutade jag mig för att be Guadalupe om hjälp.

Bönhörelser

Y tan contenta!

Lördagen den 18 maj 2019 fick Kyrkan en ny salig, Guadalupe Ortiz de Landázuri. Hon var en av de första kvinnorna i Opus Dei, och den första lekmannen i prelaturen att bli saligförklarad. Människor kom från hela världen för att delta i det glädjefulla firandet.

Nyheter

Intervju med Msgr. Fernando Ocáriz om Guadalupe Ortiz de Landázuri

Några dagar innan saligförklaringen i Madrid svarar Opus Deis prelat på några frågor om den saligförklarade Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Nyheter

Direktsädning av Guadalupes saligförklaring

Guadalupe Ortiz de Landázuri blir den första lekmannamedlemmen i Opus Dei som saligförklaras. Saligförklaringen äger rum i Madrid lördagen den 18 maj.

Nyheter

Stipendier till ära av Guadalupes Saligförklaring

Donationer som är gjorda i samband med Guadalupes Saligförklaring kommer bl.a. att gå till stipendier, för att kunna hjälpa 100 afrikanska kvinnor till att genomföra sin vetenskapliga forskning och även för att kunna fortsätta med sina studier.

Nyheter

Guadalupe Ortiz de Landázuri blir saligförklarad den 18 Maj 2019

Den Heliga stolen har meddelat att Påve Franciskus, på begäran av Prelaten i Opus Dei, Msgr Fernando Ocáriz – har beslutat att Guadalupe Ortiz de Landázuri kommer att saligförklaras i Madrid den 18 maj 2019

Nyheter

Miraklet som botade Antonio Jesús Sedano Madrid genom Guadalupes förbön.

Tillfrisknandet av en man som drabbades av en malign hudtumör vid sitt högra öga, har blivit förklarat som ett Mirakel från Gud, genom Guadalupe Ortiz de Landázuris förbön.

Nyheter

Godkänt mirakel som tillskrivs Guadalupes Ortiz de Landázuri förbön

Påve Franciskus har gett Kongregationen för helgonförklaringar befogenhet att utfärda ett dekret som erkänner ett mirakel som tillskrivs Guadalupes Ortiz de Landázuri (1916–1975) förbön, en medlem i Opus Dei.

Nyheter

Smärta i mitt högra knä

En bönhörelse som delas av någon som sökte Guadalupes hjälp med förbön, efter att ha känt en skarp smärta i knäet.

Bönhörelser

Fonder för ett forskningsprojekt

Guadalupe Ortiz de Landázuri förklarades ärevördig av Påve Franciskus den 4 maj 2017. I avseende av en nyligen erhållen bönhörelse med hjälp av hennes förbön.

Bönhörelser